KFIRzaproszenie

Patronat

 

http://www.ue.wroc.pl/p/logotyp2/poziom_pl.png

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce

 

sfaa.pl

 

 

logo jelenia gra

Jerzy Łużniak
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
 
Dolny Śląsk

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają Państwa do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – człowiek, odpowiedzialność, środowisko”, która odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2022 r. w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams.

Zakres merytoryczny Konferencji obejmuje aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, odnoszące się w szczególności do człowieka (jego działań/zachowań), odpowiedzialności i różnorodnych środowisk (np. naturalnego, społecznego, ekonomicznego, finansowego, etycznego). Organizatorzy wyrażają nadzieję, że spotkanie konferencyjne pozwoli na prezentację dorobku i wyników badań poświęconych zagadnieniom zrównoważonego rozwoju w teorii i praktyce finansów i rachunkowości oraz przyczyni się do dyskusji nad ich aktualnymi problemami i wyzwaniami.

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji i prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji w środowisku naukowców i praktyków.

Z wyrazami szacunku

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości
dr hab. Jacek Adamek, prof. UEW

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego / Kierownik Naukowy
dr hab. Melania Bąk, prof. UEW

Więcej w tej kategorii: Publikacje»