KFIRTerminy i opłaty

Patronat

 

http://www.ue.wroc.pl/p/logotyp2/poziom_pl.png

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce

 

sfaa.pl

 

 

logo jelenia gra

Jerzy Łużniak
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
 
Dolny Śląsk

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Terminy i opłaty

Opłaty konferencyjne:

• 800,00 zł – artykuł w czasopiśmie*; udział w konferencji; możliwość prezentacji referatu

*Ekonomia i Prawo. Economics and Law lub
*Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business

• 500,00 zł – artykuł w czasopiśmie Financial Sciences. Nauki o Finansach; udział w konferencji; możliwość prezentacji referatu

• 650,00 zł – rozdział w redagowanej monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; udział w konferencji; możliwość prezentacji referatu

• 150,00 zł – udział w konferencji; bez publikacji; możliwość prezentacji referatu
• 0,00 zł – udział w konferencji; bez publikacji; bez możliwości prezentacji referatu

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 18/120, 53-345 Wrocław
Bank PEKAO S.A.
• konto nr 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 – w przypadku wpłat w PLN
• konto nr 21 1240 3464 1978 0010 7730 2754 w przypadku wpłat w EURO

z dopiskiem w tytule przelewu:
FiR-ZR-COS 2022 Imię i Nazwisko uczestnika – opłata konferencyjna

Termin nadsyłania opłat konferencyjnych: 5 kwietnia 2022 r.
Termin rejestracji na konferencję: 5 kwietnia 2022 r.
Termin konferencji: 20-21 kwietnia 2022 r.

Terminy dla nadsyłanych publikacji:

• 28 lutego 2022 r. (przedłużony do 13 marca 2022 r.)  – artykuł w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law
• 31 marca 2022 r. – artykuł w czasopiśmie Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business oraz Financial Sciences. Nauki o Finansach
• 30 kwietnia 2022 r. – rozdział w redagowanej monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ostatnio zmieniany piątek, 11 marzec 2022 13:28