KFIRPublikacja i poster

Patronat

KNoF PANKomitet Nauk o Finansach

Polskiej Akademii Nauk

 kibr

 

 

http://www.ue.wroc.pl/p/logotyp2/poziom_pl.png

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 

sfaa.pl

 

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH

W POLSCE

 logo jelenia gra

Marcin Zawiła
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Patronat medialny

logo MR

Dofinansowanie i wsparcie

ZNAK NBP projekt realizowany

 

jeleniaplast logo.17d05

 logoWojanow

 

 pks

 wodnik

uzdr

logo ksi

 

 

Publikacja

Informacje o publikacji

Wskazówki dla Autorów artykułów

 • Objętość artykułu przygotowanego na Konferencję powinna mieścić się w przedziale zamkniętym od 20.000 do 24.000 znaków typograficznych ze spacjami. Przyjęcie artykułu przekraczającego limit objętości artykułu tj. 24.000 znaków będzie uwarunkowane uiszczeniem przez autora dodatkowej opłaty w wysokości po 50,00 zł, za każdy kolejne rozpoczęte 1000 znaków typograficznych (ze spacjami).
 • Artykuły o objętości mniejszej niż 20.000 znaków oraz większej niż 30.000 ze spacjami nie będą przez Organizatora przyjmowane. Kierując się interesem Konferencji, na wniosek uczestnika lub z własnej woli Organizator może przyjąć artykuł przekraczający 30 000 znaków typograficznych (ze spacjami).
 • Artykuł może być napisany w języku polskim lub języku angielskim.
 • Artykuł przygotowany na Konferencję powinien być dostarczony Organizatorowi w terminie do 12.02.2017 r.
 • Artykuł zostanie opublikowany po spełnieniu jednocześnie następujących warunków:
  • artykuł będzie zgodny z wszystkimi wymogami określonymi w REGULAMINIE KONFERENCJI,
  • będzie przygotowany zgodnie z wymogami Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, właściwymi dla naboru artykułów w systemie SENIR i dla Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (szablon artykułu), oraz uzyska akceptację Komitetu Redakcyjnego Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • otrzyma dwie pozytywne recenzje.
 • Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z poniższym szablonem i instrukcją, dostępnymi także na stronie Wydawnictwa UE we Wrocławiu

SZABLON ARTYKUŁU

INSTRUKCJA DO SZABLONU

Procedura elektronicznego naboru artykułów w systemie SENIR

 • Nabór artykułów przygotowanych na Konferencję odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu SENIR.
 • Wszelkie informacje o zasadach naboru artykułów  dostępnie są w INSTRUKCJI

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z SYSTEMU SENIR

 

Informacja o posterze

Uczestnikom Konferencji, którzy nie zostaną wytypowani do prezentacji referatu w formie wygłoszenia, Organizator zapewnia możliwość prezentacji podczas sesji posterowej. Postery, przygotowane zgodnie z poniższymi wymogami, powinny być dostarczone Organizatorowi  w momencie przybycia na Konferencję.

POSTER - WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

POSTER - SZABLON


 

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 luty 2017 21:17
Więcej w tej kategorii: Komitet Organizacyjny - kontakt»