KFIRPracownicyPracownicy samodzielnidr hab. Małgorzata Solarz, prof. UE we Wrocławiu

dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UE we Wrocławiu

Kontakt: 

tel. /75/ 75 38 261, budynek A, pokój 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przebieg kariery naukowej:

• 1999 r. - magister ekonomii: praca magisterskiej pt. "Nowy produkt bankowy - pieniądz plastikowy"
• 2004 r. - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie rozprawy pt. "Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce"
• 2020 r. – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na podstawie osiągnięcia pt. „Ekonomiczno-prawne instrumenty wzmacniania odporności i inkluzji finansowej gospodarstw domowych w koncepcji odpowiedzialnych finansów”

Zainteresowania naukowe:

• wykluczenie finansowe,
• zrównoważone finanse,
• społeczna odpowiedzialność biznesu / społeczna odpowiedzialność jednostki,
• odporność finansowa gospodarstw domowych,
• pośrednictwo finansowe,
• finanse cyfrowe, fintech.

Zajęcia dydaktyczne:

• rynki finansowe, bankowość i ubezpieczenia,
• finanse,
• finanse podmiotów gospodarujących,
• finanse międzynarodowe,
• finanse behawioralne,
• finanse osobiste,
• strategie finansowo-emerytalne.

Wybrane publikacje:

Monografia naukowa

Solarz M., Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, Wydawnictwo ALMAMER | Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2006, ISBN 83-60197-17-2

Monografia naukowa (redakcja)

Borys G., Solarz M., (eds.), Finance and Accountancy for Sustainable Development – Sustainable Finance, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2013.

Rozdziały w monografiach naukowych

• Solarz M., Wykluczenie finansowe w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju / Poskrobko Bazyli (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, ISBN 978-83-61247-37-1, ss. 304-319.
• Solarz M., Inkluzja finansowa osób niepełnosprawnych warunkiem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy / Bolibok Piotr, Żukowski Marian (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 9788380612181, ss. 191-211.
• Solarz M., Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w ograniczaniu ryzyka wiktymizacji na rynku usług bankowych, w: Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych: perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych / Waliszewski Krzysztof (red.), CeDeWu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7556-948-3, ss. 85-106.
• Adamek J., Solarz M., Individual social responsibility vs. tax behaviours of Poles, w: Modern tendencies of fiscal policy in European economic space / Krysovatyy Andriy (red.), TNEU, Tarnopol (Ukraina) 2017, ISBN 9789666544721, ss. 294-304.
• Adamek J., Krawiec W., Solarz M., Diagnoza postaw przedsiębiorczych studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - wybrane zagadnienia / Rozbor přístupu k podnikání u studentů Fakulty ekonomíky, managementu a cestovního ruchu ve Vratíslaví - vybrané otázky, w: Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu / Ekonomické aspekty podnikáni v česko-polském přihraniči / H. Jáčová, J. Adamek a Kolektiv, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2019, ISBN 9788074944833, ss. 317-361.
Artykuły naukowe w czasopismach i materiałach konferencji międzynarodowych
• Solarz M., Społeczna odpowiedzialność banków w aspekcie wykluczenia finansowego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 44(2), 2010, ss. 241-254
• Solarz M., Swacha-Lech M., Samowykluczenie bankowe w aspekcie finansów behawioralnych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (193 Finanse i rachunkowość-teoria i praktyka), 2011, ss. 32-48
• Solarz M., Wybrane sposoby ograniczania zjawiska wykluczenia ubezpieczeniowego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 45(2), 2011, ss. 363-371
• Solarz M., Odpowiedzialne finanse w służbie inkluzji finansowej, w: Nauki o finansach, nr 3(12), 2012, ss. 112-125
• Solarz M., Financial capability development as the responsible finance instrument counteracting financial exclusion, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 302, 2013, ss. 156-166
• Solarz M., Swacha-Lech M., The application of classification and regression trees in the analysis of saving and credit decisions made by households, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 351, 2014, ss. 98-115, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.351.09
• Solarz M., Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób bezrobotnych, w: Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4 (70), 2014, ss. 168-191, http://dx.doi.org/10.15290/ose.2014.04.70.13
• Solarz M., Odpowiedzialne decyzje pożyczkowe jako instrument inkluzji finansowej, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 198/2, 2014, ss. 216-226
• Solarz M., Equity release type of financial services in the context of the intergenerational justice principle, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 397, 2015, ss. 182-194, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.397.14
• Solarz M., Zwiększanie odporności finansowej gospodarstw domowych jako warunek trwałej inkluzji finansowej, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 49, nr 4, 2015, ss. 517-525, http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.517
• Solarz M., Odwrócony kredyt hipoteczny jako instrument inkluzyjnego systemu finansowego, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 16, nr 8 cz.2, 2015, ss. 221-235, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-2.pdf
• Solarz M., Altruizm a odporność finansowa gospodarstw domowych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 437, 2016, ss. 402-410, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.437.39
• Solarz M., Empatia jako przesłanka prorodzinnych zachowań finansowych, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 50, nr 4, 2016, ss. 423-431, http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.423
• Solarz M., Zachowania asertywne wobec pożyczania pieniędzy członkom rodziny a społeczna odpowiedzialność jednostki, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478, 2017, ss. 379-391, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.478.35
• Solarz M., FinTech - innowacje w obszarze usług finansowych, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 43, nr 4, 2017, ss. 233-250, http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-43.pdf
• Solarz M., Motywy przekazywania spadków rodzinnych w świetle badań własnych, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 18, nr 9/3, 2017, ss. 145-157, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-3.pdf
• Solarz M., The importance of the reciprocity principle for financial inclusion, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, nr 6, 2017, ss. 82-99, http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.6.5
• Solarz M., Rogalska M., Edukacja finansowa osób starszych jako instrument ograniczania ryzyka wiktymizacji na rynku bankowym i parabankowym, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478, 2017, ss. 392-406, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.478.36
• Solarz M., Dary finansowe jako transfery rodzinne w świetle wyników badań własnych, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 52, nr 3, 2018, ss. 137-145, http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.137-145
• Adamek J., Krawiec W., Solarz M., Entrepreneurial intentions of Polish and Czech students – comparative studies, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 63, nr 7, 2019, ss. 7-24, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.7.01
• Solarz M., Wiedza finansowa a świadomość ryzyka towarzyszącego decyzjom emerytalnym Polaków w świetle wyników badań własnych, w: Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka., vol. 143, nr 4, 2019, ss. 23-40, http://dx.doi.org/10.32088/0000_16
• Solarz M., Swacha-Lech M., Mental accounting in the context of savings and credit decisions. Evidence from Poland, w: Argumenta Oeconomica, nr 2 (43), 2019, ss. 351-384, http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2019.2.15
• Solarz M., Social Responsibility of Banks in the Context of Mis-Selling and Financial Morality of Poles, w: 19th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment: proceedings / Krnacova Paulina (red.), 2019, Vydavatel'stvo EKONOM, ISBN 978-80-225-4620-1, ss. 326-335, https://ceeconference.vse.cz/old/proceedings/2019/Prispevky/solarz.pdf
• Kurek R., Solarz M., Swacha-Lech M., The Problem of Millennials’ Openness to Services Offered by FinTech in Poland, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN 9780999855141, ss. 11020-11033
• Adamek J., Solarz M., The digital skills conducive to using the Internet and mobile banking services in light of nationwide own research results, in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 64, no. 6, 2020, pp. 5-22, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2020.6.01
• Solarz M., Determinants of Collecting Voluntary Savings for Retirement: Evidence from Poland, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN 9780999855141, ss. 6678-6691

Informacje dodatkowe:

• Autorka łącznie ponad 100 artykułów i opracowań naukowych opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach naukowych w kraju i za granicą;
• Kierownik / współkierownik 6 projektów badawczych (w tym 1 międzynarodowy);
• Uczestnik, koordynator i współorganizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
• Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr A. Reczucha: Upadłość konsumencka jako prawno-ekonomiczny instrument przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu gospodarstw domowych w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019;
• Opiekun kierunku Ekonomia na studiach II stopnia na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w kadencji 2016-2020;
• Wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Finansista”