KFIRPracownicyPracownicy samodzielnidr hab. Robert Kurek, prof. UE we Wrocławiu

dr hab. Robert Kurek, prof. UE we Wrocławiu

Wyślij email
Konsultacje

Przebieg kariery naukowej:

  • uzyskanie tytułu magistra ekonomii w 1995 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. "Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń na przykładzie TUR Polisa S.A"
  • uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych 2000 r. na podstawie rozprawy pt. "Ekonomiczno-finansowe warunki rozwoju sektora ubezpieczeń gospodarczych w Polsce"

Zainteresowania naukowe:

- ubezpieczenia, finanse, Risk Management, Nadzór nad rynkiem finansowym

Zajęcia dydaktyczne:

- Doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe; Ubezpieczenia, Finanse przedsiębiorstw, Finanse menedżerskie

Wybrane publikacje:

  1. Środki własne zakładów ubezpieczeń – ujęcie w Solvency II, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2/2011, s. 3-23
  2. Nowa architektura nadzoru nad rynkiem finansowym UE – implikacje dla rynku ubezpieczeniowego; w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 183 - Inwestycje Finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. nauk. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 235-243
  3. Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń – nowy element dyscypliny rynkowej w świetle Solvency II, W: Studia Ubezpieczeniowe – Zarządzanie ryzykiem i finansami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 182, pod red.: J. Lisowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 161-171
  4. Ocena wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Szwajcarii a Solvency II, Zeszyty Naukowe PTE Nr 11, Kraków 2011, s. 411 – 424
  5. Państwo a system informacyjny nadzoru ubezpieczeniowego; w: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. nauk. Sułkowska W., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 271-281,