KFIRPracownicyPracownicy samodzielniprof. zw. dr hab. Grażyna Borys

prof. zw. dr hab. Grażyna Borys

HONOROWY CZŁONEK KATEDRY

Kontakt: 

tel. /75/ 75 38 219, budynek A, pokój 91

 

Przebieg kariery naukowej:

  • uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych 06.02.1975 r. na podstawie rozprawy nt. „Wpływ systemu finansowego na rozwój przedsiębiorstw gospodarki komunalnej”
  • uzyskanie stopnia dr hab. nauk ekonomicznych 01.03.1984 r. na podstawie „Finansowe instrumenty ochrony gruntów rolnych”
  • uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych: 14.04.1997 r.

Zainteresowania naukowe:

- zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty finansowe w zarządzaniu środowiskiem, rachunkowość ekologiczna, kontrola i nadzór finansowy

Zajęcia dydaktyczne:

- Finanse i bankowość, Finanse międzynarodowe, Instytucje finansowe w zarządzaniu środowiskiem, Kontrola i nadzór finansowy, Rachunkowość i controlling ekologiczny

Wybrane publikacje:

  1. Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna. W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych. Pod red. B. Micherdy. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
  2. Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument ekorozwoju. W: Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju. Pod red. G. Dobrzańskiego. Rozprawy Naukowe Nr 94, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
  3. Polski przedsiębiorca w otoczeniu finansowo-ekologicznym przełomu 2001/2002 roku. W: Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski. Pod red. J. Ostaszewskiego. SGH, Warszawa 2002.
  4. Stymulatory i destymulatory rozwoju rynku ubezpieczeń ekologicznych w Polsce. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Tom III. Pod red. K. Znanieckiej. Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2002.
  5. Ryzyko ekologiczne i jego systematyka na gruncie teorii ubezpieczeniowej. W: Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska. Pod red. S. Czai. Biblioteka „Ekonomia i ¦środowisko” Nr 29, Białystok 2002.