KFIRPracownicyAdiunkcidr Jarosław Dziuba

dr Jarosław Dziuba

J Dziuba zdjęcieKontakt: 

tel. /75/ 75 38 255, budynek A, pokój 89,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konsultacje

Przebieg kariery naukowej:

  • uzyskanie tytułu magistra ekonomii w 2000 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. "Rozwój rynku komunalnych papierów wartościowych w Polsce w latach 1993-1999"
  • uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w 2009 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Znaczenie przychodów zwrotnych w finansowaniu miast na prawach powiatu w Polsce”.

Zainteresowania naukowe:

- Rynki finansowe, Finanse publiczne

Zajęcia dydaktyczne: 

Finanse, Rynki finansowe i bankowość, Podstawy decyzji inwestorskich, Finanse behawioralne i inwestycje, Metody analizy rynków finansowych, Analiza i rating sektora finansowego, Rynki finansowe, bankowość i ubezpieczenia

Wybrane publikacje:

1. Development prospects of the polish market for municipal bonds in the context of amendments to the bond act. w: Together into the 21st Century. Rotterdam 2000
2. Polski rynek obligacji komunalnych na tle innych krajów. w: Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskich. Red. G. Borys. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 908, Wrocław 2001
3. Wybrane regulacje podmiotowe dotyczące bankowości inwestycyjnej w polskim prawie. w: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową. Red. G. Borys. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 958, Wrocław 2002
4. Motywy i proces emisji obligacji przez przedsiębiorstwa na krajowym rynku kapitałowym, w: Zarządzanie i Marketing 26, Aspekty makro- i mikroekonomiczne, Red. T. Orzeszko, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 997, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003
5. Banki na rynku obligacji komunalnych w Polsce, w: Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość, Red. M. Dębniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003
6. Sekurytyzacja aktywów finansowych w Polsce i na świecie w: Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Red. H. Góralska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2003
7. Sekurytyzacja aktywów finansowych - cele i warunki stosowania nowej techniki finansowania, w: Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 982, Red. G. Borys, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003
8. Zastosowanie sekurytyzacji aktywów finansowych w zarządzaniu finansami firm, w: Podminky rizeni podnikatelskych subjektu v tranzitivni ekonomice, Wyd. Skoda Auto Vysoka Skola, Liberec 2003
9. Inwestycje banków komercyjnych na krajowym rynku papierów wartościowych, w: Finanse i bankowość, w: Finanse, bankowość, rachunkowość, Red. D. Misińska, M. Myszkowska, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004
10. Instrumenty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. w: Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, Red. G. Borys, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1040, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004
11. Polskie spółki, a światowy rynek kwitów depozytowych, w: Rynek Finansowy - szanse i zagrożenia, tom I Instrumenty i strategie. Red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005
12. Ewolucja podatku od nieruchomości jako źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. w: Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka. Red G. Borys. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1091, Wrocław 2005
13. Znaczenie obligacji komunalnych w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. w: Przekształcenia rynku finansowego w Polsce II Problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005
14. Prawne i ekonomiczne warunki uzyskania kredytów bankowych przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne. Red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006
15. Wykorzystanie kredytów i pożyczek w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. w: Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka. Red. G. Borys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006
16. Prawne podstawy udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. w: Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Red. B. Mikołajczyk. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica 197, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
17. Podatek od nieruchomości a władztwo podatkowe gmin. w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007
18. Kryteria wyboru instrumentów dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego. w: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
19. Dochody podatkowe w budżetach jednostek samorządu terytorialnego a zasada samodzielności finansowej. w: Finanse i rachunkowość -- teoria i praktyka. Red G. Borys. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1186, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007
20. Wykorzystanie przychodów zwrotnych w gospodarce finansowej powiatów w Polsce, w: Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka. Red. G. Borys, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 16. Wrocław 2008
21. Pożyczki preferencyjne z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przykładzie finansowania miast na prawach powiatu. w: Nauki o finansach 1, Red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, Wrocław 2009
22. Limit zadłużenia samorządowego według projektu ustawy o finansach publicznych, [w:] Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka, red. J. Adamek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 70, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 33-44
23. Znaczenie przychodów zwrotnych w procesie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej przez miasta na prawach powiatu [w:] Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka, red. J. Adamek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 121, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 166-180.
24. Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego a poziom ich zadłużenia na przykładzie miast na prawach powiatu [w:] Nauki o finansach , red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010,
25. Kształtowanie się kosztów obsługi zadłużenia w miastach na prawach powiatu [w:] Finanse i rachunkowość, red. J. Adamek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 121, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 159-172.
26. Wykorzystanie przychodów zwrotnych w finansowaniu miast na prawach powiatu, ANNALES UMCS, Sectio H, OECONOMIA, vol.XLVI,1, Lublin 2012
27. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z obrotu instrumentami finansowymi w polskim systemie podatkowym, [w:] ANNALES UMCS, Sectio H, OECONOMIA, Lublin 2012, tom XLVI,4
28. The concept of sustainable development in tax policy of cities with county rights referring to property tax in Poland [w:] Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance, red. G. Borys, M. Solarz, Research Papers of Wrocław University of Economics nr 302, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013
29. Financial transaction tax in Poland against the background of selected eu member states’ experiences, [w:] Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, (Red.) J. Adamek, M. Swacha-Lech, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 351, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014
30. Podatek od transakcji finansowych jako narzędzie oddziaływania na rynek finansowy, [w:] Innowacje, a wzrost gospodarczy. Część 1, (Red.) J. Cichy, I. Pyka, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014
31. Dochody z podatku od środków transportowych w miastach na prawach powiatu w kontekście zasady samodzielności finansowej [w:] Finanse - Problemy – Decyzje, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 198/2014, cześć I, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014
32. Environmental aspects in the system of local taxes and tax policy of cities with the powiat status in Poland, [w:] Finance and Accounting for Sustainable Development - Responsibility, Ethic, Financial Stability (red.)J. Dziuba, T. Orzeszko, Research Papers of Wrocław University of Economics no 397, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015
33. Fiskalne skutki kształtowania stawek podatku od nieruchomości przez miasta na prawach powiatu, [w:] Finanse publiczne. (red.) J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 403, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2015
34. Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego, w: ANNALES UMCS, Sectio H, OECONOMIA, vol. 50, No 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016,
35. Ewolucja preferencji podatkowych w zakresie opodatkowania aktywności osób fizycznych na rynku finansowym, w: ANNALES UMCS, Sectio H, OECONOMIA, vol. 50, No 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016
36. Preferencje podatkowe dotyczące działalności organizacji pozarządowych w polskim systemie podatkowym, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 478, Wrocław 2017