KFIRPracownicyAdiunkcidr Małgorzata Solarz

dr Małgorzata Solarz

Kontakt: 

tel. /75/ 75 38 261, budynek A, pokój 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przebieg kariery naukowej:

 • uzyskanie tytułu magistra ekonomii w 1999 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. "Nowy produkt bankowy - pieniądz plastikowy"
 • ​uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. "Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce"

Zainteresowania naukowe:

 • wykluczenie finansowe,
 • upadłość konsumencka,
 • zrównoważone finanse,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • odporność finansowa gospodarstw domowych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • rynki finansowe i bankowość,
 • finanse,
 • rozliczenia finansowe w gospodarce,
 • finanse międzynarodowe,
 • finanse behawioralne,
 • finanse osobiste.

Wybrane publikacje:

Książki:
1. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, Wydawnictwo ALMAMER | Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2006, ISBN 83-60197-17-2

Rozdziały monografii:
1. Problem wykluczenia finansowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju / Poskrobko B. (red.), 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, ISBN 978-83-61247-37-1.
2. Inkluzja finansowa osób niepełnosprawnych warunkiem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy / Bolibok P., Żukowski M. (red.), 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 9788380612181.
3. Problem wykluczenia osób starszych z obrotu bezgotówkowego w Polsce, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce / Żukowski M., Żukowska H. (red.), 2013, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-780-6.

Artykuły w czasopismach:
1. Altruizm a odporność finansowa gospodarstw domowych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 437, 2016
2. Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób bezrobotnych, w: Optimum. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet w Białymstoku, nr 4 (70), 2014
3. Działania inkluzyjne skierowane do ludzi młodych – podmiotów wrażliwych na wykluczenie finansowe, w: Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, vol. 11, nr 2/4, 2013
4. Equity release type of financial services in the context of the intergenerational justice principle, w: PraceNaukoweUniwersytetuEkonomicznego we Wrocławiu, UniwersytetEkonomiczny we Wrocławiu, nr 397, 2015
5. Financial capability development as the responsible finance instrument counteracting financial exclusion, w: PraceNaukoweUniwersytetuEkonomicznego we Wrocławiu, UniwersytetEkonomiczny we Wrocławiu, nr 302, 2013
6. Koncepcja rachunku bankowego dla każdego sposobem na ograniczenie wykluczenia finansowego. W: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość, Pod red. I. Pyki, J. Cichorskiej, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 105, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012
7. Ochrona konsumenta a wykluczenie finansowe stanowiące wynik niewłaściwego zarządzania ryzykiem finansowym codzienności, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 330, 2014
8. Odpowiedzialne decyzje pożyczkowe jako instrument inkluzji finansowej, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 198/2, 2014
9. Odwrócony kredyt hipoteczny jako instrument inkluzyjnego systemu finansowego, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk, vol. 16, nr 8 cz.2, 2015
10. Samowykluczenie finansowe w aspekcie finansów behawioralnych, Solarz M., Swacha-Lech M., w: Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, Red. J. Adamek, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 193, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011
11. The application of classification and regression trees in the analysis of saving and credit decisions made by households, Solarz M., Swacha-Lech M,. w: PraceNaukoweUniwersytetuEkonomicznego we Wrocławiu, UniwersytetEkonomiczny we Wrocławiu, nr 351, 2014
12. The Diagnosis and Improvement of Financial Literacy Among Young People, Kurczewska J., Solarz M., w: ACC Journal, Technickáuniverzita v Liberci, vol. 21, nr 2, 2015
13. Upadłość konsumencka jako narzędzie walki z wykluczeniem finansowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 70
14. Wady i zalety mikropożyczek jako narzędzia inkluzji finansowej sprzyjającego wzrostowi dobrobytu. W: Ekonomia, Pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G.. Węgrzyn, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 245, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012
15. Wybrane sposoby ograniczania zjawiska wykluczenia ubezpieczeniowego. W: Rynek finansowy - konkurencyjność, efektywność, wyzwania, Pod red. P. Kapusia, Annales UMCS Sectio H, tom XLV, z. 2, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011
16. Zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności a odporność na szoki finansowe Polaków w świetle badań własnych, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 36, nr 6, 2015
17. Zwiększanie odporności finansowej gospodarstw domowych jako warunek trwałej inkluzji finansowej, w: AnnalesUniversitatisMariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, vol. 49, nr 4, 2015