Wydrukuj tę stronę

dr Andrzej Koza

Kontakt: 

tel. /75/ 75 38 259, budynek A, pokój 99,

 

Wyślij mail

Konsultacje

Przebieg kariery naukowej:

- uzyskanie tytułu magistra ekonomii w 1993 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. "Podstawowe problemy rozwoju przemysłu tekstylnego i odzieżowego w Euroregionie Nysa"
- uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych 11.07.2002 r. na podstawie rozprawy pt. "Państwowe fundusze celowe jako instrument ograniczania bezrobocia i jego skutków w Polsce"

Zainteresowania naukowe:

- finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i bezrobocie, analiza finansowa

Zajęcia dydaktyczne: 

- finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, pomoc publiczna dla przedsiębiorstw.

Wybrane publikacje:

  1. Legal and institutional solutions in worker claims protection in case of employer insolvency in Poland and European Union. W: Together into the 21st Century. Rotterdam 2000, s. 106-107
  2. Warunki i zasady korzystania przez firmy ze wsparcia finansowego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W: Zarządzanie finansami cele- organizacja-narzędzia. FRRwP, Warszawa 2001, s. 465-470
  3. Rozwiązania instytucjonalne i prawne w zakresie roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy w Unii Europejskiej i w Polsce. W: Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskich. Pod red. G. Borys. Prace naukowe AE we Wrocławiu Nr 908, Wrocław 2001 s. 34-38.
  4. Formy i zasady wsparcia finansowego niewypłacalnych pracodawców ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. Edwarda Urbańczyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, Tom I, część 2, s. 339-344.