KFIRPracownicyAdiunkcidr Melania Bąk

dr Melania Bąk

Kontakt: 

tel. /75/ 75 38 254, budynek A, pokój 87, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przebieg kariery naukowej:

 • uzyskanie tytułu magistra ekonomii w 1994 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. "Rozwój bezrobocia w województwie jeleniogórskim w okresie 1991-1993 i wynikające zeń zagrożenia dla psychiki oraz morale bezrobotnych i ich rodzin" 
 • uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych 2002 r. na podstawie rozprawy pt. "Rachunkowość retrospektywna i prospektywna w procesie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie"


Zainteresowania naukowe:

 • Rachunkowość w ujęciu praktyczno-naukowym
 • Rachunkowość finansowa
 • Polityka rachunkowości i jej kreatywność
 • Działania behawioralne w rachunkowości
 • Rachunkowość mikro i małych jednostek
 • Rachunkowość podatkowa
 • Sprawozdawczość w wymiarze finansowym i niefinansowym
 • Problematyka zasobów niematerialnych w rachunkowości (aktywa niematerialne i kapitał intelektualny)

Zajęcia dydaktyczne:

 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość i audyt podatkowy
 • Finanse i rachunkowość małych firm
 • Wybrane problemy ewidencji operacji gospodarczych
 • Rachunkowość jednostek budżetowych

Wybrane publikacje:

 1. Rachunkowość w dobie globalizacji i kryzysu finansowego – szanse i zagrożenia, [w:] Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka, red. J. Adamek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 121, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 9-22.
 2. Różnorodność pojęć i klasyfikacji czynników niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia rachunkowości, [w:] Nauki o finansach 4, red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 346-361.
 3. Wyzwanie dla współczesnej rachunkowości – koszty klienta w przedsiębiorstwie, [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe nr 634, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 477-490.
 4. Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 47-60.
 5. Ekonomiczne czynniki otoczenia przedsiębiorstwa a składniki majątku niewidzialnego, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 23-33.
 6. Aktywa niewidzialne przedsiębiorstwa – istota i znaczenie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 62 (118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 41-55.
 7. Wartości niematerialne w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] Wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 11-21.
 8. Dilemmas related to the concept and valuation of intangible assets in the accounting system of an enterprise, [w:] Nauki o Finansach Financial Scienses 1 (6), red. E. Bogacka-Kisiel, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 184, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011, s. 115-132.
 9. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Kapitał w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. W. Szczęsny, J. Turyna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 244-260.
 10. Marka jako składnik majątku niewidzialnego - rozważania z perspektywy rachunkowości, [w:] Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, Zeszyty Naukowe nr 685, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 46, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 319-332.
 11. Wycena zasobów niematerialnych z perspektywy rachunkowości a różnorodność metod wyceny, [w:] Nauki o finansach Financial Sciences 2 (7), red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 171-189.
 12. Wartość godziwa w rachunkowości jako koncepcja wyceny aktywów niematerialnych, [w:] Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 661-673.
 13. Wybrane problemy rachunkowości – jej status naukowy i obszary badawcze, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013, s. 55-77.
 14. Odpowiedzialność społeczna jako determinanta tworzenia zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 329, Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka - środowisko, red. D. Dziawgo, G. Borys, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 36-44.
 15. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju rachunkowości, [w:] Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 271-285.
 16. Zakres i znaczenie sprawozdawczości finansowej a wielkość jednostek gospodarczych, [w:] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe nr 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 147-156.
 17. Majątek współczesnego przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014, s. 39-50.
 18. Models of non-material resources in enterprises – the structural aspect, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 351, Finance and Accounting – Theory and Practice, red. J. Adamek, M. Swacha-Lech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 9-22.
 19. Rachunkowość i jej kapitał, czyli rachunkowość w wymiarze niematerialnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 390, Rachunkowość – polityka makroekonomiczna - globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 45-54.
 20. Social responsibility of accounting vs. corporate image, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 397, Finanse and Accounting for Sustainable Development – Responsibility, Ethic, Financial Stability, red. J. Dziuba, T. Orzeszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 45-57.
 21. Raportowanie majątku niewidzialnego w nurcie sprawozdawczości przedsiębiorstwa, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 46-59.
 22. Kapitał intelektualny księgowego – istota i znaczenie dla przedsiębiorstwa [w:] Wybrane problemy z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, red. Z. Głodek, M. Trocka, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 9, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 11-24.
 23. Wartość firmy jako składnik majątku ujawnianego i nieujawnianego – rozważania o istocie, klasyfikacji i znaczeniu, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 268,UE w Katowicach, Katowice 2016, s. 20-33.
 24. Wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, część II, rozdz. 1, [w:] Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych, red. M. Cellary, M. Kaczurak-Kozak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 109-133.
Więcej w tej kategorii: dr Andrzej Koza »