Wydrukuj tę stronę

Projekt unijny - Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu

logo projekt

 

ULOTKA

PLAKAT

Tytuł projektu: Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu

Zespół realizujący:

Katedra Financí a účetnictví, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

- PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D
- doc. Dr. Ing. Olga Hasprová
- Ing. Radana Hojná, Ph.D.
- Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Katedra Katedra Finansów i Rachunkowości, Universytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarzadzania i Turystyki w Jeleniej Górze
- prof. Dr hab. Jacek Adamek
- Dr Malgorzata Solarz

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest analiza aspektów ekonomicznych otoczenia biznesowego na polsko-czeskim pograniczu oraz podniesienie aktywności w zakresie kooperacji pomiędzy polską i czeską uczelnią. Jego przedmiot stanowią trzy główne działania. Pierwszym działaniem jest forum dyskusyjne polskich i czeskich studentów, dydaktyków i specjalistów z praktyki. Drugim działaniem jest konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane referaty naukowe. Trzecim działaniem jest wydanie wspólnej monografii naukowej.

Typ projektu:
Projekty OP – Program Interreg V–A Česká republika–Polsko 2014 – 2020

Dostawca:

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Okres:
2018 – 2019

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Forum dyskusyjne polskich i czeskich studentów, dydaktyków i specjalistów z praktyki, które odbyło się w Jeleniej Górze dnia 16.11.2018 r. W trakcie Forum zaprezentowano 6 referatów, których tematyka zawarta jest w HARMONOGRAMIE FORUM, oraz przeprowadzono dyskusję na tematy poruszone w referatach.

 IMG 20181116 122010

111112

13

2. Konferencja w udziałem polskich i czeskich studentów i dydaktyków, która odbyła się w Harrachovie w dniach 29-30.05.2019 r. W trakcie Konferencji zaprezentowano 11 referatów, których tematyka zawarta jest w HARMONOGRAMIE KONFERENCJI, oraz przeprowadzono dyskusję na tematy poruszone w referatach.

 20190529 085219896 iOS20190529 123457794 iOS20190529 131901101 iOS20190529 144911504 iOS20190529 142309845 iOS