Wydrukuj tę stronę

Katedra Finansów i Rachunkowości

Historia Katedry
Katedra powstała 1 kwietnia 1991 roku z przekształcenia Zakładu Finansów i Rachunkowości, który został utworzony 1 stycznia 1988 roku, jako jeden z 6 Zakładów Instytutu Ekonomiczno-Społecznego. W Zakładzie zatrudnieni zostali: doc. dr hab. Grażyna Borys, dr Jerzy Sokołowski, dr Waldemar Sos, mgr Alicja Janusz i mgr Teresa Orzeszko, którzy zostali przeniesieni z Katedry Finansów na Wydziale Gospodarki Narodowej AE we Wrocławiu. Pierwszym kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry była prof. dr hab. Grażyna Borys. W dniu 1 listopada 2016 r. Kierownikiem Katedry został prof. UE dr hab. Jacek Adamek.

Działalnosć dydaktyczna

Po 3 latach od utworzenia Zakładu Finansów i Rachunkowości pracownicy - odpowiadając na potrzeby i wyzwania reformującej się gospodarki - podjęli trud wdrożenia nowej specjalności dydaktycznej na Wydziale - "Bankowość i ubezpieczenia". Natomiast w roku 2001 dotychczasową specjalność dydaktyczną zastąpiono specjalnością "Finanse i rachunkowość", a kilka lat później wprowadzono aktualną specjalność "Rachunkowość i doradztwo finansowe". Obsługiwane przez Katedrę specjalności ceszyły się i cieszą dużym zainteresowanie studentów wszystkich rodzajów studiów.

Katedra Finansów i Rachunkowosci wykazuje też dużą aktywność w tworzeniu studiów podyplomowych. Aktualnie w ofercie znajdują się następujące studia:

 1. Rachunkowość i Finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego
 2. Rachunkowość budżetowa
 3. Finanse samorządu terytorialnego

Działalność naukowo-badawcza
Wynikiem 23-letniej działalności Zakładu, a następnie Katedry Finansów i Rachunkowości są przeprowadzone przewody:

 • 1 związany z uzyskaniem tytułu profesora nauk ekonomicznych,
 • 4 przewody habilitacyjne,
 • 15 przewodów doktorskich.

Głównymi obszarami badań w Katedrze są:

 • wykorzystanie instrumentów finansowych w procesach interwencjonizmu państwowego,
 • zarządzanie finansami samorządowymi,
 • zarządzanie długiem publicznym,
 • prawo bilansowe a prawo podatkowe,
 • instrumenty finansowe w zarządzaniu środowiskiem,
 • mikrofinanse,
 • relacje pomiędzy kulturą a rachunkowością i finansami,
 • bankowość,
 • fundusze gwarancyjne sektora finansowego,
 • rachunkowość bankowa,
 • nadzór nad rynkiem finansowym,
 • ubezpieczenia,
 • zarządzanie aktywami niematerialnymi i kapitałem intelektualnym,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • koncepcje wyceny bilansowej,
 • zatrudnienie i bezrobocie,
 • wykluczenie finansowe,
 • kontrola i rewizja finansowa,
 • opodatkowanie rynku finansowego,
 • ochrona klienta na rynku usług finansowych,
 • kryzysy finansowe,
 • finanse behawioralne.

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 10 listopad 2020 13:43