KFIRNauka

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

 • poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego (budżetu, podatków, wydatków), rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych.
 • wyrobienie umiejętności analizy i wykładni aktów prawnych regulujących finanse jednostek samorządu terytorialnego, analizy sprawozdań finansowych oraz budżetowych,
 • utrwalenie postawy szacunku dla prawa

Sylabusy

sobota, 01 luty 2014 01:48 Dział: Pozycje z menu

Aktualne sylabusy przedmiotów dla każdego ciągu studiów znajdują się na stronie internetowej UE we Wrocławiu

Czytaj dalej...

W ramach programu ERASMUS pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości przeprowadzili następujące wykłady zagraniczne:

Imię i nazwisko

Data

Uczelnia

Temat wykładu

Dr Robert Kurek

Kwiecień 2007 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Ryzyko terrorystyczne a ubezpieczenia

Maj 2009 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Islamic insurance -development of insurance forms

Dr Melania Bąk

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Market value of enterprise in stream of international accountancy.

Dr Magdalena Swacha-Lech

Maj 2013 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

The impact of behavioral inclinations on financial decision making process

Dr Andrzej Koza

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Self-employment as an expression of entrepreneurial people with disabilities

Dr Teresa Orzeszko

Maj 2008 r.

Sierpień 2008 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Formy prowadzenia rachunkowości w Polsce

Normy i zasady prowadzenia rachunkowości w postaci ksiąg rachunkowych 

Normy i zasady prowadzenia rachunkowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Normy i zasady prowadzenia rachunkowości w postaci ewidencji przychodów

Dr hab. Jacek Adamek, prof. UE

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Relationship between culture and accounting in the light islamic accounting

Dr hab. Jacek Adamek, prof. UE

Maj 2013 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

China accounting in the light relationship between culture and accounting

Dr Joanna Zuchewicz

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Global standardization of financial reporting rules

Dr Małgorzata Solarz

Maj 2008 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

 Credit market, Overindebtness of natural persons and Consumer bankruptcy in Polish economy

Dr Małgorzata Solarz

Maj 2013 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

 Selected methods for financial exclusion reduction
Czytaj dalej...

Cele główne konferencji:

 • określenie wpływu zjawisk i stosunków finansowych na integrację ładów: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego
 • określenie wpływu systemu finansowego na destabilizację, kryzysy społeczne i ekonomiczne oraz degradację ekosystemów
Czytaj dalej...

Katedra Finansów i Rachunkowości

wtorek, 28 styczeń 2014 21:02 Dział: Pozycje z menu

Historia Katedry
Katedra powstała 1 kwietnia 1991 roku z przekształcenia Zakładu Finansów i Rachunkowości, który został utworzony 1 stycznia 1988 roku, jako jeden z 6 Zakładów Instytutu Ekonomiczno-Społecznego. W Zakładzie zatrudnieni zostali: doc. dr hab. Grażyna Borys, dr Jerzy Sokołowski, dr Waldemar Sos, mgr Alicja Janusz i mgr Teresa Orzeszko, którzy zostali przeniesieni z Katedry Finansów na Wydziale Gospodarki Narodowej AE we Wrocławiu. Pierwszym kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry była prof. dr hab. Grażyna Borys. W dniu 1 listopada 2016 r. Kierownikiem Katedry został prof. UE dr hab. Jacek Adamek.

Działalnosć dydaktyczna

Po 3 latach od utworzenia Zakładu Finansów i Rachunkowości pracownicy - odpowiadając na potrzeby i wyzwania reformującej się gospodarki - podjęli trud wdrożenia nowej specjalności dydaktycznej na Wydziale - "Bankowość i ubezpieczenia". Natomiast w roku 2001 dotychczasową specjalność dydaktyczną zastąpiono specjalnością "Finanse i rachunkowość", a kilka lat później wprowadzono aktualną specjalność "Rachunkowość i doradztwo finansowe". Obsługiwane przez Katedrę specjalności ceszyły się i cieszą dużym zainteresowanie studentów wszystkich rodzajów studiów.

Katedra Finansów i Rachunkowosci wykazuje też dużą aktywność w tworzeniu studiów podyplomowych. Aktualnie w ofercie znajdują się następujące studia:

 1. Rachunkowość i Finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego
 2. Rachunkowość budżetowa
 3. Finanse samorządu terytorialnego

Działalność naukowo-badawcza
Wynikiem 23-letniej działalności Zakładu, a następnie Katedry Finansów i Rachunkowości są przeprowadzone przewody:

 • 1 związany z uzyskaniem tytułu profesora nauk ekonomicznych,
 • 4 przewody habilitacyjne,
 • 15 przewodów doktorskich.

Głównymi obszarami badań w Katedrze są:

 • wykorzystanie instrumentów finansowych w procesach interwencjonizmu państwowego,
 • zarządzanie finansami samorządowymi,
 • zarządzanie długiem publicznym,
 • prawo bilansowe a prawo podatkowe,
 • instrumenty finansowe w zarządzaniu środowiskiem,
 • mikrofinanse,
 • relacje pomiędzy kulturą a rachunkowością i finansami,
 • bankowość,
 • fundusze gwarancyjne sektora finansowego,
 • rachunkowość bankowa,
 • nadzór nad rynkiem finansowym,
 • ubezpieczenia,
 • zarządzanie aktywami niematerialnymi i kapitałem intelektualnym,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • koncepcje wyceny bilansowej,
 • zatrudnienie i bezrobocie,
 • wykluczenie finansowe,
 • kontrola i rewizja finansowa,
 • opodatkowanie rynku finansowego,
 • ochrona klienta na rynku usług finansowych,
 • kryzysy finansowe,
 • finanse behawioralne.

 

Czytaj dalej...

KN Finansista

Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Finansista” powstało przy Katedrze Finansów i Rachunkowości w 2002 r.  Opiekunami Koła są dr Małgorzata Solarz oraz dr Wojciech Krawiec.

Głównym celem uczestnictwa w Kole Naukowym Finansów i Rachunkowości „Finansista” jest skonfrontowanie zdobywanej na studiach wiedzy ze zmiennym otoczeniem, w którym przyszło dziś funkcjonować podmiotom sfery finansowej i realnej. Przedmiotem zainteresowań są szeroko rozumiane finanse oraz nowoczesne metody zarządzania nimi. Realizowane projekty pomagają poszerzyć wiedzę o zasadach funkcjonowania podmiotów gospodarczych z zakresu:

 • finansów przedsiębiorstw sektora prywatnego,
 • bankowości,
 • finansów sektora publicznego,
 • rachunkowości.

Realizacji zamierzonego celu podporządkowana jest działalność Koła, w zakres której wchodzą:

 • opracowanie artykułów i referatów na ogólnopolskie konferencje (sympozja) naukowe,
 • organizacja wewnętrznych spotkań członków koła połączonych z wystąpieniami i dyskusją,
 • uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i warsztatach organizowanych przez organizacje branżowe,
 • wizyty w jednostkach gospodarczych na terenie województwa dolnośląskiego (study visit),
 • spotkania z praktykami,
 • szkolenie z obsługi programu finansowo-księgowego Symfonia Finanse-Księgowość Premium.
Najważniejsze osiągnięcia:
 • Organizacja przez Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Finansista" 5 Studenckich Sympozjów Naukowych z dziedziny finansów i rachunkowości,
 • Aktywne uczestnictwo w cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa organizowanej przez Dział Współpracy z Zagranicą Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu
 • Udział w licznych konferencjach i sympozjach organizowanych przez organizacje studenckie z polskich ośrodków naukowych (m.in. Szczecin, Toruń, Runowo, Wałbrzych, Kraków),
 • Publikowanie artykułów naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach
 • Organizacja szkoleń z obsługi programu finansowo-księgowego Symfonia Finanse-Księgowość Premium połączonych z uzyskaniem przez uczestników certyfikatu SKwP w Polsce,
 • Pomoc przy organizowaniu Dni Otwartych Drzwi Wydziału – warsztatów dla młodzieży ponadgimnazjalnej,
 • Udział w licznych spotkaniach z praktykami oraz studyvisit.

W KNFiR „Finansista” możesz sprawdzić swoje umiejętności organizacyjne, wcielić w życie swoje plany i pomysły, oraz zdobyć cenną wiedzę i niezapomniane doświadczenia.

W KNFiR „Finansista” masz niepowtarzalną szansę na zrealizowanie swoich pasji, jak i pozyskanie znajomości, które mogą pomóc Ci w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych, a także w uzyskaniu lepszych perspektyw kariery.

Będąc członkiem KNFiR „Finansista” masz szanse uczestniczenia na preferencyjnych warunkach w szkoleniach organizowanych przez SKwP Oddział w Jeleniej Górze.

Pamiętaj, uczestnictwo w kole naukowym jest pożądanym przez wielu przyszłych pracodawców punktem CV.

Aby się do nas przyłączyć nie musisz wypełniać skomplikowanych formularzy. Aby zacząć działać wystarczy tylko dobry pomysł i trochę chęci! Pamiętaj, że Koło jest dla studentów, a nie studenci dla Koła!

Przyjdź na nasze spotkanie, poznaj członków Koła i przekonaj się, czym się zajmujemy oraz jakie mamy cele. Sam zdecyduj czy nasza działalność odpowiadam Twoim oczekiwaniom.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Czytaj dalej...

Utworzenie w 2007 roku specjalność Rachunkowość i Doradztwo Finansowe było odpowiedzią na zmiany w reformującej się polskiej gospodarce. Program zajęć stworzony dla specjalności RiDF kładzie nacisk nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej ale także na opanowanie praktycznych umiejętności , niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Studentów specjalności RiDF kształcą wysokiej klasy specjaliści, posiadający duże doświadczenie zawodowe i praktykę gospodarczą.

Studia o kierunku Ekonomia i specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE przygotowują do pracy w:

 • zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw
 • komórkach księgowości, rachunku kosztów, controllingu, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw
 • komórkach analizy ekonomicznej, analizy finansowej, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem
 • instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych
 • publicznej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych
 • instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych
 • biurach rachunkowych
 • firmach konsultingowych i audytorskich
 • firmach doradztwa finansowego
 • kancelariach podatkowych

Studia na specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE dają przepustkę do zdobycia zawodu:
 • głównego księgowego
 • biegłego rewidenta
 • audytora
 • doradcy podatkowego, kredytowego, ubezpieczeniowego i inwestycyjnego
 • analityka finansowego
 • maklera
 • brokera ubezpieczeniowego
 • aktuariusza
 • inspektora kontroli skarbowej i podatkowej


Absolwent specjalności RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE posiada wiedzę i praktyczne umiejętności takie jak:

 • prowadzenie uproszczonej i pełnej ewidencji operacji gospodarczych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • rozliczanie kosztów, ich analizy i oceny
 • posługiwanie się nowoczesnymi rachunkami kosztów w procesach zarządczych,
 • prowadzenie analiz finansowych w oparciu o sprawozdania finansowe ( w tym pro forma) pro forma oraz wnioskowanie o bieżącej i przyszłej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, banku i firmy ubezpieczeniowej
 • prowadzenie analiz przedsięwzięć inwestycyjnych
 • prowadzenie analiz w zakresie kształtowania struktury kapitału i budowania strategii finansowania przedsiębiorstw
 • sporządzanie biznes planów
 • sporządzanie budżetu przedsiębiorstw w systemie controllingu
 • sporządzania analizy efektywności inwestycji w instrumenty finansowe i budowę strategii tych inwestycji
 • rozpoznawania nadużyć i oszustw finansowych oraz fałszowania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych
 • badanie konkurencyjności palety usług bankowych, ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz interaktywna ich sprzedaż z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych kanałów dystrybucji na rzecz osób fizycznych, samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw
 • doradztwo z zakresie osobistych planów finansowych (np. gromadzenia środków na starość)
 • badania możliwości pozyskiwania pomocy publicznej przez przedsiębiorców i środków pomocy unijnych
 • doradztwo w zakresie tworzenia tarczy podatkowej oraz wyjaśniania zakresu obowiązków podatkowych 
Czytaj dalej...