KFIRNauka

Wpłaty na rachunek bankowy:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
BZ WBK 1/O Jelenia Góra

Wpłaty krajoweWpłaty zagraniczne
10 1090 1926 0000 0001 1388 8430

PL10 1090 1926 0000 0001 1388 8430

KOD SWIFT: WBKPPLPP

z dopiskiem w tytule przelewu:

FiR-ZR Imię i Nazwisko uczestnika – opłata konferencyjna

Formy i opcje uczestnictwa oraz rodzaje i wysokość opłat konferencyjnych:

Opcja uczestnictwa
Rodzaj opłaty konferencyjnej
Forma uczestnictwa
Czynne uczestnictwo
Bierne uczestnictwo
Wartość opłaty konferencyjnej
w zł (PLN)
1. Wyżywienie i nocleg w pokoju dwuosobowym (pełny pobyt)
Artykuł w języku polskim
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
Podstawowa w zł
1 290,00
 
2. Bez wyżywienia i noclegu (bez pobytu)
Artykuł w języku polskim
Obniżona
w zł
 
700,00
3. Wyżywienie i nocleg w pokoju dwuosobowym (pełny pobyt)
Bez artykułu
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
 
750,00
4. Wyżywienie i nocleg w pokoju dwuosobowym (pełny pobyt)
Bez artykułu
Bez referatu
 
600,00
5. Bez wyżywienia (wyjątek jedna przerwa kawowa) i noclegu (częściowy pobyt)
Bez artykułu
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
 
200,00
Dopłata do pokoju jednoosobowego
Dopłata
w zł
200,00
Dopłata za przekroczenie limitu objętości artykułu – ponad 0,6 arkusza wydawniczego, tj. ponad 24 000 znaków typograficznych (ze spacjami) – za każdy kolejny rozpoczęty 1 000 znaków typograficznych (ze spacjami)
po 50,00
Dopłata za publikację artykułu w języku angielskim
400,00
Dopłata za komplet publikacji – dotyczy w szczególności: uczestnika biernego bez artykułu i referatu; uczestnika biernego z częściowym pobytem; współautora artykułu, który nie wniósł opłaty konferencyjnej
 
150,00
 
Wartość opłaty konferencyjnej
w euro (EUR)
Wyżywienie i nocleg w pokoju jednoosobowym (pełny pobyt)
Artykuł w języku angielskim
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
Podstawowa w euro
500,00
 
Bez wyżywienia i noclegu(bez pobytu)
Artykuł w języku angielskim
Obniżona
w euro
 
300,00
Wyżywienie i nocleg w pokoju jednoosobowym (pełny pobyt)
Bez artykułu
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
 
Wyżywienie i nocleg w pokoju jednoosobowym (pełny pobyt)
Bez artykułu
Bez referatu
 

Szczegółowy opis opcji uczestnictwa:

1. Czynnym uczestnikom – po uiszczeniu podstawowej opłaty konferencyjnej (1290 zł), z ewentualnymi dopłatami – zapewnia się:

 • możliwość uczestniczenia w obradach konferencyjnych, tj. w sesjach przewidzianych w harmonogramie Konferencji,
 • możliwość publikacji artykułu w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w serii „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju"
 • możliwość prezentacji referatu (wygłoszenie lub poster naukowy),
 • zestaw konferencyjny, w tym komplet publikacji,
 • dwa noclegi i pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe przewidziane w harmonogramie Konferencji) w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze,
 • dostęp do Internetu WiFi oraz możliwość korzystania z basenu i sauny w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze.

2. Biernym uczestnikom nieobecnym na konferencji - po uiszczeniu obniżonej opłaty konferencyjnej tylko za artykuł bez pobytu (700 zł), z ewentualnymi dopłatami - zapewnia się:

 • możliwość publikacji artykułu w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w serii „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju",
 • komplet publikacji.

3. Biernym uczestnikom obecnym na konferencji – po uiszczeniu obniżonej opłaty konferencyjnej tylko za pełny pobyt bez artykułu z referatem (750 zł), z ewentualnymi dopłatami – zapewnia się:

 • możliwość uczestniczenia w obradach konferencyjnych, tj. w sesjach przewidzianych w harmonogramie Konferencji,
 • możliwość prezentacji referatu (wygłoszenie lub poster naukowy),
 • zestaw konferencyjny, w tym komplet publikacji,
 • dwa noclegi i pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe przewidziane w harmonogramie Konferencji) w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze,
 • dostęp do Internetu WiFi oraz możliwość korzystania z basenu i sauny w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze.

4. Biernym uczestnikom obecnym na konferencji – po uiszczeniu obniżonej opłaty konferencyjnej tylko za pełny pobyt bez artykułu i referatu (600 zł), z ewentualnymi dopłatami – zapewnia się:

 • możliwość uczestniczenia w obradach konferencyjnych, tj. w sesjach przewidzianych w harmonogramie Konferencji,
 • materiały konferencyjne (bez kompletu publikacji),
 • dwa noclegi i pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe przewidziane w harmonogramie Konferencji) w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze,
 • dostęp do Internetu WiFi oraz możliwość korzystania z basenu i sauny w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze.

5. Biernym uczestnikom obecnym na konferencji – po uiszczeniu obniżonej opłaty konferencyjnej tylko częściowy pobyt bez artykułu z referatem (200 zł), z ewentualnymi dopłatami – zapewnia się:

 • możliwość uczestniczenia w sesjach otwartych przewidzianych w harmonogramie Konferencji,
 • możliwość prezentacji referatu (wygłoszenie lub poster naukowy),
 • jedną przerwę kawową.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konferencji określa Regulamin Konferencji.

Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem Konferencji i oznacza jego akceptację (w całości, bez wyjątków).

REGULAMIN KONFERENCJI

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:
• przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz naliczania wynagrodzeń,
• uzyskanie wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem będzie nabycie umiejętności: przeprowadzenia rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu, planowania ścieżki karier, wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje,
• wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń.

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji/Kierownik Naukowy:

 • dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE we Wrocławiu

Zastępcy przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

 • dr Jarosław Dziuba
 • dr Alicja Janusz (do 28.02.2017)

Sekretarze Naukowi Konferencji:

 • dr hab. Jacek Adamek, prof. UE we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Hajduga
 • dr Joanna Kogut
 • dr Wojciech Krawiec

Członkowie:

 • dr Melania Bąk
 • dr Arkadiusz Babczuk
 • dr Andrzej Koza
 • dr hab. Robert Kurek (pełnomocnik ds. kontaktów z NBP)
 • mgr Adriana Przybyszewska
 • dr Małgorzata Solarz (pełnomocnik ds. kontaktów z WFOŚiGW we Wrocławiu)
 • dr Joanna Zuchewicz

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Katedra Finansów i Rachunkowości

ul. Nowowiejska 3, bud. A, pok. 86

58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 75 38 263

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.ezit.ue.wroc.pl/kfir

 

Konferencja odbędzię się w

Hotel Mercure Jelenia Góra ***

ul. Sudecka 63

58-500 JELENIA GÓRA - POLSKA

tel. : +48 75 7549148

faks : +48 75 7526266

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Istnieje możliwość zakwaterowania :

 • w pokoju 2-osobowym (w formularzu rejestracyjnym prosimy o podanie nazwiska preferowanego współlokatora)
 • w pokoju jednoosobowym za dopłatą (200 zł)

 

Dodatkowe usługi dostępne w Hotelu Mercure Jelenia Góra***
Nieodpłatne
Odpłatne
Parking
parking niestrzeżony – 40 miejsc
parking strzeżony – 120 miejsc,
cena– 24,00 zł/1 doba*
Dostęp do Internetu WiFi
na terenie całego hotelu*
 
Inne
 • basen*
 • sauna*
 •  masaże,
 • solarium,
 • usługi kosmetyczne
* Dotyczy uczestników konferencji nocujących w hotelu

Cele Konferencji:

 • Prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w gronie naukowców – reprezentujących różne instytucje naukowo-badawcze (krajowe i zagraniczne)– zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju, w szczególności w kontekście finansów i rachunkowości oraz edukacji, etyki i innowacji.
 • Pogłębienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, a w szczególności jego znaczenia dla pomyślności społeczeństw i gospodarek oraz dobrostanu środowiska naturalnego w perspektywieglobalnej, europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej (makro-, mezo- i mikroekonomicznej), a także na temat możliwości jego utrwalania poprzez doskonalenie działania systemów finansowych, procesów zarządzania finansami oraz rachunkowości.
 • Rozwój nauk ekonomicznych (ekonomii, finansów, zarządzania) i krzewienie edukacji ekonomicznej poprzez zaproszenie do czynnego udziału w konferencji – przygotowanie artykułów naukowych, wygłoszenie referatów, zaprezentowanie posterów naukowych, udział w dyskusji – zarówno doświadczonych naukowców (ekspertów), jak i początkujących pracowników nauki (doktorantów), a także potencjalnych przyszłych uczonych (studentów),którzy interesują się zrównoważonym rozwojem z różnych perspektyw, w tym w kontekście finansów i rachunkowości oraz edukacji, etyki i innowacji.
 • Popularyzacja wiedzy o różnorodnych aspektach zrównoważonego rozwojupoprzez publikację artykułów przygotowanych na Konferencję.
 • Integracja środowisk – pracowników naukowych z różnych ośrodków (krajowych i zagranicznych);uczonych z różnym doświadczeniem w pracy naukowej (wybitnych ekspertów i rozpoczynających karierę naukową); nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów; naukowców i praktyków – poprzez zorganizowanie spotkania i stworzenie przyjaznych warunków do interesujących merytorycznych dyskusji oraz nawiązania kontaktów zawodowych.

 

Tematyka Konferencji

1. Sektor finansowy a cele i zasady zrównoważonego rozwoju:

 • pomiar wiarygodności i odpowiedzialność podmiotowa banku centralnego,
 • standardy etyczne w polityce pieniężnej,
 • pieniądz wirtualny i jego wpływ na systemy monetarne,
 • standardy etyczne w transakcjach na rynkach finansowych,
 • bezpieczeństwo systemów płatniczych,
 • odporność banków na zagrożenia makroekonomiczne,
 • odporność firm ubezpieczeniowych na zagrożenia katastroficzne i nadzwyczajne,
 • odpowiedzialny nadzór nad instytucjami sektora finansowego,
 • modele biznesowe instytucji finansowych w warunkach zrównoważonego rozwoju,
 • etyka biznesu a praktyki shadow banking,
 • społecznie odpowiedzialne inwestowanie,
 • standardy etyczne w polityce wynagradzania kadry kierowniczej w instytucjach finansowych,
 • innowacyjne produkty finansowe a wykluczeniefinansowe,
 • prosumeryzm na rynku finansowym,
 • kapitał relacyjny a wiarygodność i stabilność instytucji finansowych,
 • rynek finansowya stabilność fiskalna państwa,
 • rola Banku Gospodarstwa Krajowego w obsłudze prospołecznych i prośrodowiskowych programów rządowych,
 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych,
 • rola rachunkowości instytucji finansowych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości instytucji finansowych a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój,
 • standardy etyczne w rachunkowości instytucji finansowych.

2. Rola podmiotów sektora finansów publicznych w utrwalaniu zrównoważonego rozwoju:

 • standardy etyczne w polityce budżetowej i zarządzaniu długiem publicznym,
 • budżety zadaniowe a zintegrowana odpowiedzialność za politykę budżetową,
 • planowanie budżetowe a stabilność finansów publicznych,
 • standardy etyczne w działalności aparatu skarbowego,
 • system podatkowy a nierówności wewnątrzgeneracyjne i międzysektorowe,
 • skuteczność egzekwowania dyscypliny finansów publicznych,
 • bezpieczeństwo i stabilność systemu ubezpieczeń społecznych,
 • sprawiedliwość i solidarność społeczna w systemie ubezpieczeń społecznych,
 • zintegrowana (społeczno-ekonomiczno-środowiskowa) efektywność usług publicznych,
 • zintegrowana (społeczno-ekonomiczno-środowiskowa) efektywność inwestycji finansowanych ze źródeł publicznych,
 • finansowanie obszarów przyrodniczo cennych,
 • publiczne (budżetowe i pozabudżetowe) źródła finansowania ochrony środowiska,
 • demonstracyjna rola podmiotów sektora finansów publicznych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju (partnerstwo publiczno-prywatne, inwestycje podnoszące efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej, zielone zamówienia publiczne, inwestycje komunalne w energetykę rozproszoną),
 • odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • państwowe fundusze inwestycyjne a solidarność międzygeneracyjna,
 • efektywność i standardy kontroli zarządczej w podmiotach sektora finansów publicznych,
 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności podmiotów sektora finansów publicznych,
 • rola rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych a odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój,
 • standardy etyczne w rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych.

3. Aktywność podmiotów sektora realnego w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju:

 • pomiar i raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 • problemowe rachunki kosztów środowiskowych jako instrument rachunkowości zarządczej,
 • rachunki zewnętrznych kosztów społecznych i środowiskowych oraz metody ich internalizacji,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i podlegających wykluczeniu społecznemu,
 • kapitał społeczny i środowiskowy jako determinanty kondycji finansowej przedsiębiorstw,
 • strategie finansowe polskich przedsiębiorstw wobec polityki energetyczno-klimatycznej,
 • efektywność pomocy publicznej na cele ekologiczne,
 • efektywność inwestycji proekologicznych,
 • wspieranie i promocja innowacji ekologicznych,
 • systemy promocji i wsparcia odnawialnych źródeł energii,
 • promocja prosumentów na rynku energii,
 • dylematy w zakresie handlu aukcyjnego emisjami gazów cieplarnianych,
 • koncesje i opłaty eksploatacyjne w optymalizacji społecznych i ekonomicznych korzyści eksploatacji bogactw naturalnych,
 • odpowiedzialny nadzór właścicielski nad polskimi firmami z udziałem kapitału państwowego i komunalnego,
 • innowacyjne produkty a zrównoważony rozwój,
 • relacje między innowacyjnością gospodarek a zrównoważonym rozwojem,
 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 • rola rachunkowości przedsiębiorstw we wspieraniu zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój,
 • standardy etyczne w rachunkowości przedsiębiorstw.

Nowa specjalność

Napisał środa, 27 kwiecień 2016 22:16 Dział: Aktualności

Szanowni Państwo, Studenci III r. studiów I-go stopnia.

Informujemy, iż zespół pracowników Katedry Finansów i Rachunkowości pod kierownictwem prof. dr hab. G. Borys i prof. UE dr hab. Jacka Adamka przygotował ofertę edukacyjną, kierowaną do przyszłych studentów I roku Uzupełniających Studiów Magisterskich, w postaci nowej specjalności:

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH.

Specjalność ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów poszukujących nowych, praktycznych treści programowych z zakresu rachunkowości i finansów oraz jest  naturalną ścieżką kontynuacji studiów I-go stopnia, realizowanych na specjalności Rachunkowość i doradztwo finansowe. >

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ulotka RiFPG

PS
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do pracowników Katedry.

1

2

Czytaj dalej...

The Organizing Committee:

Chairman of the Organizing Committee/Chair of Scientific Committee:
 
dr hab. Teresa Orzeszko, prof. of Wrocław University of Economic
 
Vice-chairman of the Organizing Committee:
 • dr Jarosław Dziuba
 • dr Alicja Janusz (until 28.02.2017)

Secretary of Scientific Committee:

 • dr hab. Jacek Adamek, prof. of Wrocław University of Economic
 • dr Elżbieta Hajduga
 • dr Joanna Kogut
 • dr Wojciech Krawiec

Members:

 • dr Melania Bąk
 • dr Arkadiusz Babczuk
 • dr Andrzej Koza
 • dr Robert Kurek
 • mgr Adriana Przybyszewska
 • dr Małgorzata Solarz
 • dr Joanna Zuchewicz

Organizing Committee office - contact:

Wrocław University of Economics
Faculty of Economics, Management and Tourism in Jelenia Góra
Department of Finance and Accounting,
street: Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra, Poland
phone number/fax: (00 48) 75 75 38 263
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

The Department of Finance and Accounting, Faculty of Economics, Management and Tourism in Jelenia Góra at Wrocław University of Economics would like to invite to the 5th All-Poland Scientific Conference dedicated to relations between finance, accounting and sustainable development, which will be held at Hotel Mercure in Jelenia Góra on 24-26 April 2017.

We invite everyone who is aware of the significant role sustainable development plays for global society, countries, economies and the world and is also interested in an active participation to strengthen and intensify it through improving finance and accounting.

The articles sent to the Conference (after receiving positive review) will be published in Research Papers of Wrocław University of Economics. The publication is covered among others by the following abstracting/indexing services: The Central and Eastern European Online Librar, BazEkon, Lower Silesian Digital Library (DBC).

Welcome!

Chairman of the Research and Programme Council
 
prof. dr hab. Grażyna Borys 

 

Head of Department of Finance and Accounting
at Wrocław University of Economics

 dr hab. Jacek Adamek
prof. of Wrocław University of Economics

 

Chair of Organizational Committee
/Chairman of Scientific Committee

dr hab. Teresa Orzeszko,
prof. of Wrocław University of Economics