KFIRNauka

Sylabusy

sobota, 01 luty 2014 01:48 Dział: Pozycje z menu

Aktualne sylabusy przedmiotów dla każdego ciągu studiów znajdują się na stronie internetowej UE we Wrocławiu

Czytaj dalej...

W ramach programu ERASMUS pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości przeprowadzili następujące wykłady zagraniczne:

Imię i nazwisko

Data

Uczelnia

Temat wykładu

Dr Robert Kurek

Kwiecień 2007 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Ryzyko terrorystyczne a ubezpieczenia

Maj 2009 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Islamic insurance -development of insurance forms

Dr Melania Bąk

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Market value of enterprise in stream of international accountancy.

Dr Magdalena Swacha-Lech

Maj 2013 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

The impact of behavioral inclinations on financial decision making process

Dr Andrzej Koza

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Self-employment as an expression of entrepreneurial people with disabilities

Dr Teresa Orzeszko

Maj 2008 r.

Sierpień 2008 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Formy prowadzenia rachunkowości w Polsce

Normy i zasady prowadzenia rachunkowości w postaci ksiąg rachunkowych 

Normy i zasady prowadzenia rachunkowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Normy i zasady prowadzenia rachunkowości w postaci ewidencji przychodów

Dr hab. Jacek Adamek, prof. UE

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Relationship between culture and accounting in the light islamic accounting

Dr hab. Jacek Adamek, prof. UE

Maj 2013 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

China accounting in the light relationship between culture and accounting

Dr Joanna Zuchewicz

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Global standardization of financial reporting rules

Dr Małgorzata Solarz

Maj 2008 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

 Credit market, Overindebtness of natural persons and Consumer bankruptcy in Polish economy

Dr Małgorzata Solarz

Maj 2013 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

 Selected methods for financial exclusion reduction
Czytaj dalej...

Cele główne konferencji:

 • określenie wpływu zjawisk i stosunków finansowych na integrację ładów: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego
 • określenie wpływu systemu finansowego na destabilizację, kryzysy społeczne i ekonomiczne oraz degradację ekosystemów
Czytaj dalej...

Katedra Finansów i Rachunkowości

wtorek, 28 styczeń 2014 21:02 Dział: Pozycje z menu

Historia Katedry
Katedra powstała 1 kwietnia 1991 roku z przekształcenia Zakładu Finansów i Rachunkowości, który został utworzony 1 stycznia 1988 roku, jako jeden z 6 Zakładów Instytutu Ekonomiczno-Społecznego. W Zakładzie zatrudnieni zostali: doc. dr hab. Grażyna Borys, dr Jerzy Sokołowski, dr Waldemar Sos, mgr Alicja Janusz i mgr Teresa Orzeszko, którzy zostali przeniesieni z Katedry Finansów na Wydziale Gospodarki Narodowej AE we Wrocławiu. Pierwszym kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry była prof. dr hab. Grażyna Borys. W dniu 1 listopada 2016 r. Kierownikiem Katedry został prof. UE dr hab. Jacek Adamek.

Działalnosć dydaktyczna

Po 3 latach od utworzenia Zakładu Finansów i Rachunkowości pracownicy - odpowiadając na potrzeby i wyzwania reformującej się gospodarki - podjęli trud wdrożenia nowej specjalności dydaktycznej na Wydziale - "Bankowość i ubezpieczenia". Natomiast w roku 2001 dotychczasową specjalność dydaktyczną zastąpiono specjalnością "Finanse i rachunkowość", a kilka lat później wprowadzono aktualną specjalność "Rachunkowość i doradztwo finansowe". Obsługiwane przez Katedrę specjalności ceszyły się i cieszą dużym zainteresowanie studentów wszystkich rodzajów studiów.

Katedra Finansów i Rachunkowosci wykazuje też dużą aktywność w tworzeniu studiów podyplomowych. Aktualnie w ofercie znajdują się następujące studia:

 1. Rachunkowość i Finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego
 2. Rachunkowość budżetowa
 3. Finanse samorządu terytorialnego

Działalność naukowo-badawcza
Wynikiem 23-letniej działalności Zakładu, a następnie Katedry Finansów i Rachunkowości są przeprowadzone przewody:

 • 1 związany z uzyskaniem tytułu profesora nauk ekonomicznych,
 • 4 przewody habilitacyjne,
 • 15 przewodów doktorskich.

Głównymi obszarami badań w Katedrze są:

 • wykorzystanie instrumentów finansowych w procesach interwencjonizmu państwowego,
 • zarządzanie finansami samorządowymi,
 • zarządzanie długiem publicznym,
 • prawo bilansowe a prawo podatkowe,
 • instrumenty finansowe w zarządzaniu środowiskiem,
 • mikrofinanse,
 • relacje pomiędzy kulturą a rachunkowością i finansami,
 • bankowość,
 • fundusze gwarancyjne sektora finansowego,
 • rachunkowość bankowa,
 • nadzór nad rynkiem finansowym,
 • ubezpieczenia,
 • zarządzanie aktywami niematerialnymi i kapitałem intelektualnym,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • koncepcje wyceny bilansowej,
 • zatrudnienie i bezrobocie,
 • wykluczenie finansowe,
 • kontrola i rewizja finansowa,
 • opodatkowanie rynku finansowego,
 • ochrona klienta na rynku usług finansowych,
 • kryzysy finansowe,
 • finanse behawioralne.

 

Czytaj dalej...