KFIRNauka

Information on publication

Editorial requirements

 • The length of the article should be in the range 20,000-24,000 signs (including spaces). The articles that do not meet the Editorial requirements (the length of the articles under 20,000 sings or above 30,000 sings - including spaces) will not be accepted.
 • The article can be written in Polish or English.
 • The conference paper should be submitted to the Organizers before 12.02.2017.
 • Article will be published after meeting all following requirements:
  • it will be prepared in accordance with the requirements of Publishing House of Wrocław University of Economics, consistent with Electronic System of Submitting and Reviewing Journal Articles SENIR and Research Papers of Wrocław University of Economics (article pattern) and will be accepted by Editorial Committee of Research Papers of Wrocław University of Economics,
  • it will receive two positive reviews.
 • The article should be prepared in accordance with the below abridged article pattern and instruction.

Article template

Instructions for article template

 The procedure of electronic submission of articles in SENIR System

 • Submitting articles is possible only through SENIR System.
 • The detailed information on submission of articles is available in instruction.

Instructions SENIR for authors

LOG IN TO SYSTEM SENIR: https://review.ue.wroc.pl

Information on poster

Poster-Tips for the authors

Rejestracja na Konferencję będzie możliwa począwszy od dnia 14.11.2016 r.

Kalendarium konferencji:

 • do 26 marca 2017 roku (niedziela):
  • ­ rejestracja – zgłoszenie udziału w Konferencji na formularzu zgłoszeniowym
  • ­ zgłoszenie artykułu – za pośrednictwem SENIR – do publikacji w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w PN „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju"
  • ­ wniesienie opłaty konferencyjnej oraz ewentualnych dopłat stanowiących jej integralną część (np. za przekroczenie limitu objętości artykułu)
 • 24 - 26 kwietnia 2017 roku (poniedziałek – środa) – Konferencja

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA KONFERENCJI

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
– EDUKACJA, ETYKA, INNOWACJE, 24-26.04.2017 r.

Przewodnicząca:

prof. zw. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
prof. zw. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. zw. dr hab. Dorota Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. zw. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. nadzw. dr hab. Jacek Adamek , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Dorota Burzyńska, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
asoc. profesore, dr. oec. Natālija Konovalova, RISEBA Augstskola, Rīga (Latvija)
prof. nadzw. dr hab. Barbara Kryk , Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
prof. nadzw. dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Uniwersytet Opolski w Opolu
prof. nadzw. dr hab. Teresa Orzeszko, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wpłaty na rachunek bankowy:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
BZ WBK 1/O Jelenia Góra

Wpłaty krajoweWpłaty zagraniczne
10 1090 1926 0000 0001 1388 8430

PL10 1090 1926 0000 0001 1388 8430

KOD SWIFT: WBKPPLPP

z dopiskiem w tytule przelewu:

FiR-ZR Imię i Nazwisko uczestnika – opłata konferencyjna

Formy i opcje uczestnictwa oraz rodzaje i wysokość opłat konferencyjnych:

Opcja uczestnictwa
Rodzaj opłaty konferencyjnej
Forma uczestnictwa
Czynne uczestnictwo
Bierne uczestnictwo
Wartość opłaty konferencyjnej
w zł (PLN)
1. Wyżywienie i nocleg w pokoju dwuosobowym (pełny pobyt)
Artykuł w języku polskim
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
Podstawowa w zł
1 290,00
 
2. Bez wyżywienia i noclegu (bez pobytu)
Artykuł w języku polskim
Obniżona
w zł
 
700,00
3. Wyżywienie i nocleg w pokoju dwuosobowym (pełny pobyt)
Bez artykułu
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
 
750,00
4. Wyżywienie i nocleg w pokoju dwuosobowym (pełny pobyt)
Bez artykułu
Bez referatu
 
600,00
5. Bez wyżywienia (wyjątek jedna przerwa kawowa) i noclegu (częściowy pobyt)
Bez artykułu
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
 
200,00
Dopłata do pokoju jednoosobowego
Dopłata
w zł
200,00
Dopłata za przekroczenie limitu objętości artykułu – ponad 0,6 arkusza wydawniczego, tj. ponad 24 000 znaków typograficznych (ze spacjami) – za każdy kolejny rozpoczęty 1 000 znaków typograficznych (ze spacjami)
po 50,00
Dopłata za publikację artykułu w języku angielskim
400,00
Dopłata za komplet publikacji – dotyczy w szczególności: uczestnika biernego bez artykułu i referatu; uczestnika biernego z częściowym pobytem; współautora artykułu, który nie wniósł opłaty konferencyjnej
 
150,00
 
Wartość opłaty konferencyjnej
w euro (EUR)
Wyżywienie i nocleg w pokoju jednoosobowym (pełny pobyt)
Artykuł w języku angielskim
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
Podstawowa w euro
500,00
 
Bez wyżywienia i noclegu(bez pobytu)
Artykuł w języku angielskim
Obniżona
w euro
 
300,00
Wyżywienie i nocleg w pokoju jednoosobowym (pełny pobyt)
Bez artykułu
Referat (wygłoszenie lub poster naukowy)
 
Wyżywienie i nocleg w pokoju jednoosobowym (pełny pobyt)
Bez artykułu
Bez referatu
 

Szczegółowy opis opcji uczestnictwa:

1. Czynnym uczestnikom – po uiszczeniu podstawowej opłaty konferencyjnej (1290 zł), z ewentualnymi dopłatami – zapewnia się:

 • możliwość uczestniczenia w obradach konferencyjnych, tj. w sesjach przewidzianych w harmonogramie Konferencji,
 • możliwość publikacji artykułu w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w serii „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju"
 • możliwość prezentacji referatu (wygłoszenie lub poster naukowy),
 • zestaw konferencyjny, w tym komplet publikacji,
 • dwa noclegi i pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe przewidziane w harmonogramie Konferencji) w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze,
 • dostęp do Internetu WiFi oraz możliwość korzystania z basenu i sauny w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze.

2. Biernym uczestnikom nieobecnym na konferencji - po uiszczeniu obniżonej opłaty konferencyjnej tylko za artykuł bez pobytu (700 zł), z ewentualnymi dopłatami - zapewnia się:

 • możliwość publikacji artykułu w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w serii „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju",
 • komplet publikacji.

3. Biernym uczestnikom obecnym na konferencji – po uiszczeniu obniżonej opłaty konferencyjnej tylko za pełny pobyt bez artykułu z referatem (750 zł), z ewentualnymi dopłatami – zapewnia się:

 • możliwość uczestniczenia w obradach konferencyjnych, tj. w sesjach przewidzianych w harmonogramie Konferencji,
 • możliwość prezentacji referatu (wygłoszenie lub poster naukowy),
 • zestaw konferencyjny, w tym komplet publikacji,
 • dwa noclegi i pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe przewidziane w harmonogramie Konferencji) w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze,
 • dostęp do Internetu WiFi oraz możliwość korzystania z basenu i sauny w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze.

4. Biernym uczestnikom obecnym na konferencji – po uiszczeniu obniżonej opłaty konferencyjnej tylko za pełny pobyt bez artykułu i referatu (600 zł), z ewentualnymi dopłatami – zapewnia się:

 • możliwość uczestniczenia w obradach konferencyjnych, tj. w sesjach przewidzianych w harmonogramie Konferencji,
 • materiały konferencyjne (bez kompletu publikacji),
 • dwa noclegi i pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe przewidziane w harmonogramie Konferencji) w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze,
 • dostęp do Internetu WiFi oraz możliwość korzystania z basenu i sauny w Hotelu Mercure Jelenia Góra*** w Jeleniej Górze.

5. Biernym uczestnikom obecnym na konferencji – po uiszczeniu obniżonej opłaty konferencyjnej tylko częściowy pobyt bez artykułu z referatem (200 zł), z ewentualnymi dopłatami – zapewnia się:

 • możliwość uczestniczenia w sesjach otwartych przewidzianych w harmonogramie Konferencji,
 • możliwość prezentacji referatu (wygłoszenie lub poster naukowy),
 • jedną przerwę kawową.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konferencji określa Regulamin Konferencji.

Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem Konferencji i oznacza jego akceptację (w całości, bez wyjątków).

REGULAMIN KONFERENCJI

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:
• przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz naliczania wynagrodzeń,
• uzyskanie wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem będzie nabycie umiejętności: przeprowadzenia rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu, planowania ścieżki karier, wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje,
• wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń.

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji/Kierownik Naukowy:

 • dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE we Wrocławiu

Zastępcy przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

 • dr Jarosław Dziuba
 • dr Alicja Janusz (do 28.02.2017)

Sekretarze Naukowi Konferencji:

 • dr hab. Jacek Adamek, prof. UE we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Hajduga
 • dr Joanna Kogut
 • dr Wojciech Krawiec

Członkowie:

 • dr Melania Bąk
 • dr Arkadiusz Babczuk
 • dr Andrzej Koza
 • dr hab. Robert Kurek (pełnomocnik ds. kontaktów z NBP)
 • mgr Adriana Przybyszewska
 • dr Małgorzata Solarz (pełnomocnik ds. kontaktów z WFOŚiGW we Wrocławiu)
 • dr Joanna Zuchewicz

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Katedra Finansów i Rachunkowości

ul. Nowowiejska 3, bud. A, pok. 86

58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 75 38 263

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.ezit.ue.wroc.pl/kfir

 

Konferencja odbędzię się w

Hotel Mercure Jelenia Góra ***

ul. Sudecka 63

58-500 JELENIA GÓRA - POLSKA

tel. : +48 75 7549148

faks : +48 75 7526266

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Istnieje możliwość zakwaterowania :

 • w pokoju 2-osobowym (w formularzu rejestracyjnym prosimy o podanie nazwiska preferowanego współlokatora)
 • w pokoju jednoosobowym za dopłatą (200 zł)

 

Dodatkowe usługi dostępne w Hotelu Mercure Jelenia Góra***
Nieodpłatne
Odpłatne
Parking
parking niestrzeżony – 40 miejsc
parking strzeżony – 120 miejsc,
cena– 24,00 zł/1 doba*
Dostęp do Internetu WiFi
na terenie całego hotelu*
 
Inne
 • basen*
 • sauna*
 •  masaże,
 • solarium,
 • usługi kosmetyczne
* Dotyczy uczestników konferencji nocujących w hotelu

Cele Konferencji:

 • Prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w gronie naukowców – reprezentujących różne instytucje naukowo-badawcze (krajowe i zagraniczne)– zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju, w szczególności w kontekście finansów i rachunkowości oraz edukacji, etyki i innowacji.
 • Pogłębienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, a w szczególności jego znaczenia dla pomyślności społeczeństw i gospodarek oraz dobrostanu środowiska naturalnego w perspektywieglobalnej, europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej (makro-, mezo- i mikroekonomicznej), a także na temat możliwości jego utrwalania poprzez doskonalenie działania systemów finansowych, procesów zarządzania finansami oraz rachunkowości.
 • Rozwój nauk ekonomicznych (ekonomii, finansów, zarządzania) i krzewienie edukacji ekonomicznej poprzez zaproszenie do czynnego udziału w konferencji – przygotowanie artykułów naukowych, wygłoszenie referatów, zaprezentowanie posterów naukowych, udział w dyskusji – zarówno doświadczonych naukowców (ekspertów), jak i początkujących pracowników nauki (doktorantów), a także potencjalnych przyszłych uczonych (studentów),którzy interesują się zrównoważonym rozwojem z różnych perspektyw, w tym w kontekście finansów i rachunkowości oraz edukacji, etyki i innowacji.
 • Popularyzacja wiedzy o różnorodnych aspektach zrównoważonego rozwojupoprzez publikację artykułów przygotowanych na Konferencję.
 • Integracja środowisk – pracowników naukowych z różnych ośrodków (krajowych i zagranicznych);uczonych z różnym doświadczeniem w pracy naukowej (wybitnych ekspertów i rozpoczynających karierę naukową); nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów; naukowców i praktyków – poprzez zorganizowanie spotkania i stworzenie przyjaznych warunków do interesujących merytorycznych dyskusji oraz nawiązania kontaktów zawodowych.

 

Tematyka Konferencji

1. Sektor finansowy a cele i zasady zrównoważonego rozwoju:

 • pomiar wiarygodności i odpowiedzialność podmiotowa banku centralnego,
 • standardy etyczne w polityce pieniężnej,
 • pieniądz wirtualny i jego wpływ na systemy monetarne,
 • standardy etyczne w transakcjach na rynkach finansowych,
 • bezpieczeństwo systemów płatniczych,
 • odporność banków na zagrożenia makroekonomiczne,
 • odporność firm ubezpieczeniowych na zagrożenia katastroficzne i nadzwyczajne,
 • odpowiedzialny nadzór nad instytucjami sektora finansowego,
 • modele biznesowe instytucji finansowych w warunkach zrównoważonego rozwoju,
 • etyka biznesu a praktyki shadow banking,
 • społecznie odpowiedzialne inwestowanie,
 • standardy etyczne w polityce wynagradzania kadry kierowniczej w instytucjach finansowych,
 • innowacyjne produkty finansowe a wykluczeniefinansowe,
 • prosumeryzm na rynku finansowym,
 • kapitał relacyjny a wiarygodność i stabilność instytucji finansowych,
 • rynek finansowya stabilność fiskalna państwa,
 • rola Banku Gospodarstwa Krajowego w obsłudze prospołecznych i prośrodowiskowych programów rządowych,
 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych,
 • rola rachunkowości instytucji finansowych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości instytucji finansowych a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój,
 • standardy etyczne w rachunkowości instytucji finansowych.

2. Rola podmiotów sektora finansów publicznych w utrwalaniu zrównoważonego rozwoju:

 • standardy etyczne w polityce budżetowej i zarządzaniu długiem publicznym,
 • budżety zadaniowe a zintegrowana odpowiedzialność za politykę budżetową,
 • planowanie budżetowe a stabilność finansów publicznych,
 • standardy etyczne w działalności aparatu skarbowego,
 • system podatkowy a nierówności wewnątrzgeneracyjne i międzysektorowe,
 • skuteczność egzekwowania dyscypliny finansów publicznych,
 • bezpieczeństwo i stabilność systemu ubezpieczeń społecznych,
 • sprawiedliwość i solidarność społeczna w systemie ubezpieczeń społecznych,
 • zintegrowana (społeczno-ekonomiczno-środowiskowa) efektywność usług publicznych,
 • zintegrowana (społeczno-ekonomiczno-środowiskowa) efektywność inwestycji finansowanych ze źródeł publicznych,
 • finansowanie obszarów przyrodniczo cennych,
 • publiczne (budżetowe i pozabudżetowe) źródła finansowania ochrony środowiska,
 • demonstracyjna rola podmiotów sektora finansów publicznych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju (partnerstwo publiczno-prywatne, inwestycje podnoszące efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej, zielone zamówienia publiczne, inwestycje komunalne w energetykę rozproszoną),
 • odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • państwowe fundusze inwestycyjne a solidarność międzygeneracyjna,
 • efektywność i standardy kontroli zarządczej w podmiotach sektora finansów publicznych,
 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności podmiotów sektora finansów publicznych,
 • rola rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych a odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój,
 • standardy etyczne w rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych.

3. Aktywność podmiotów sektora realnego w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju:

 • pomiar i raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 • problemowe rachunki kosztów środowiskowych jako instrument rachunkowości zarządczej,
 • rachunki zewnętrznych kosztów społecznych i środowiskowych oraz metody ich internalizacji,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i podlegających wykluczeniu społecznemu,
 • kapitał społeczny i środowiskowy jako determinanty kondycji finansowej przedsiębiorstw,
 • strategie finansowe polskich przedsiębiorstw wobec polityki energetyczno-klimatycznej,
 • efektywność pomocy publicznej na cele ekologiczne,
 • efektywność inwestycji proekologicznych,
 • wspieranie i promocja innowacji ekologicznych,
 • systemy promocji i wsparcia odnawialnych źródeł energii,
 • promocja prosumentów na rynku energii,
 • dylematy w zakresie handlu aukcyjnego emisjami gazów cieplarnianych,
 • koncesje i opłaty eksploatacyjne w optymalizacji społecznych i ekonomicznych korzyści eksploatacji bogactw naturalnych,
 • odpowiedzialny nadzór właścicielski nad polskimi firmami z udziałem kapitału państwowego i komunalnego,
 • innowacyjne produkty a zrównoważony rozwój,
 • relacje między innowacyjnością gospodarek a zrównoważonym rozwojem,
 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 • rola rachunkowości przedsiębiorstw we wspieraniu zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój,
 • standardy etyczne w rachunkowości przedsiębiorstw.