KFIRNaukaKonferencja FiR 2017

Informacje o publikacji

Wskazówki dla Autorów artykułów

 • Objętość artykułu przygotowanego na Konferencję powinna mieścić się w przedziale zamkniętym od 20.000 do 24.000 znaków typograficznych ze spacjami. Przyjęcie artykułu przekraczającego limit objętości artykułu tj. 24.000 znaków będzie uwarunkowane uiszczeniem przez autora dodatkowej opłaty w wysokości po 50,00 zł, za każdy kolejne rozpoczęte 1000 znaków typograficznych (ze spacjami).
 • Artykuły o objętości mniejszej niż 20.000 znaków oraz większej niż 30.000 ze spacjami nie będą przez Organizatora przyjmowane. Kierując się interesem Konferencji, na wniosek uczestnika lub z własnej woli Organizator może przyjąć artykuł przekraczający 30 000 znaków typograficznych (ze spacjami).
 • Artykuł może być napisany w języku polskim lub języku angielskim.
 • Artykuł przygotowany na Konferencję powinien być dostarczony Organizatorowi w terminie do 12.02.2017 r.
 • Artykuł zostanie opublikowany po spełnieniu jednocześnie następujących warunków:
  • artykuł będzie zgodny z wszystkimi wymogami określonymi w REGULAMINIE KONFERENCJI,
  • będzie przygotowany zgodnie z wymogami Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, właściwymi dla naboru artykułów w systemie SENIR i dla Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (szablon artykułu), oraz uzyska akceptację Komitetu Redakcyjnego Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • otrzyma dwie pozytywne recenzje.
 • Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z poniższym szablonem i instrukcją, dostępnymi także na stronie Wydawnictwa UE we Wrocławiu

SZABLON ARTYKUŁU

INSTRUKCJA DO SZABLONU

Procedura elektronicznego naboru artykułów w systemie SENIR

 • Nabór artykułów przygotowanych na Konferencję odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu SENIR.
 • Wszelkie informacje o zasadach naboru artykułów  dostępnie są w INSTRUKCJI

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z SYSTEMU SENIR

 

Informacja o posterze

Uczestnikom Konferencji, którzy nie zostaną wytypowani do prezentacji referatu w formie wygłoszenia, Organizator zapewnia możliwość prezentacji podczas sesji posterowej. Postery, przygotowane zgodnie z poniższymi wymogami, powinny być dostarczone Organizatorowi  w momencie przybycia na Konferencję.

POSTER - WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

POSTER - SZABLON


 

 

Information on publication

Editorial requirements

 • The length of the article should be in the range 20,000-24,000 signs (including spaces). The articles that do not meet the Editorial requirements (the length of the articles under 20,000 sings or above 30,000 sings - including spaces) will not be accepted.
 • The article can be written in Polish or English.
 • The conference paper should be submitted to the Organizers before 12.02.2017.
 • Article will be published after meeting all following requirements:
  • it will be prepared in accordance with the requirements of Publishing House of Wrocław University of Economics, consistent with Electronic System of Submitting and Reviewing Journal Articles SENIR and Research Papers of Wrocław University of Economics (article pattern) and will be accepted by Editorial Committee of Research Papers of Wrocław University of Economics,
  • it will receive two positive reviews.
 • The article should be prepared in accordance with the below abridged article pattern and instruction.

Article template

Instructions for article template

 The procedure of electronic submission of articles in SENIR System

 • Submitting articles is possible only through SENIR System.
 • The detailed information on submission of articles is available in instruction.

Instructions SENIR for authors

LOG IN TO SYSTEM SENIR: https://review.ue.wroc.pl

Information on poster

Poster-Tips for the authors

If you want to register to conference please fill out the REGISTRATION FORM and send it by:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Finansów i Rachunkowości
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra
Poland
 

CONFERENCE REGISTRATION FORM

Hotel Mercure Jelenia Góra ***

ul. Sudecka 63

58-500 JELENIA GÓRA - POLSKA

tel. : +48 75 7549148

faks : +48 75 7526266

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.