KFIRNaukaPublikacjeRozwój bankowości elektronicznej w Polsce

Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce

Książka porusza aktualny problem współczesnego rynku finansowego, jakim jest bankowość elektroniczna. W Polsce pojawiła się ona pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem banków oraz ich klientów. Bankowość elektroniczna oznacza wszelkie usługi bankowe, przy świadczeniu których kontakt pomiędzy bankiem a klientem odbywa się drogą elektroniczną, tzn. poprzez elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych. Do najpopularniejszych rodzajów bankowości elektronicznej zalicza się bankowość terminalową, modemową, internetową, telefoniczną, w tym SMS i WAP banking.

Publikacja adresowana jest do studentów wyższych szkół ekonomicznych, osób zajmujących się problematyką finansów i bankowości oraz pracowników instytucji bankowych. Książka powinna zainteresować również tych, którzy na co dzień stykają się z bankowością elektroniczną, gdy korzystają z bankowych kart płatniczych, kontaktują się z bankiem poprzez telefon czy Internet. 

WSTĘP 

Rozdział 1
POJĘCIE I ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Pojęcie i cechy bankowości elektronicznej 
Przesłanki rozwoju bankowości elektronicznej 
Wpływ zmian zachodzących w otoczeniu dalszym banków
na rozwój bankowości elektronicznej 
Wpływ zmian zachodzących w otoczeniu bliższym banków
na rozwój bankowości elektronicznej 
Rodzaje bankowości elektronicznej 

Rozdział 2
ROZWÓJ BANKOWOŚCI TERMINALOWEJ 

Istota bankowej karty płatniczej 
Rozwój rynku bankowości terminalowej w Polsce 
Historia i dzień dzisiejszy bankowych kart płatniczych 
Systemy kart płatniczych i ich produkty 
Akceptacja bankowych kart płatniczych 

Rozdział 3
ROZWÓJ BANKOWOŚCI KOMPUTEROWEJ 

Bankowość modemowa jako rodzaj bankowości elektronicznej
Istota bankowości modemowej 
Rozwój rynku bankowości modemowej w Polsce 
Bankowość internetowa jako rodzaj bankowości elektronicznej
Istota bankowości internetowej 
Rozwój rynku bankowości internetowej w Polsce 

Rozdział 4
ROZWÓJ BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ I TELEWIZYJNEJ 

Bankowość telefoniczna jako rodzaj bankowości elektronicznej
Istota bankowości telefonicznej 
Rozwój rynku bankowości telefonicznej w Polsce 
Bankowość telewizyjna jako rodzaj bankowości elektronicznej

Rozdział 5
PERSPEKTYWY ROZWOJU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE 

Korzyści i mankamenty wynikające z rozwoju bankowości
elektronicznej 
Uwarunkowania rozwoju bankowości elektronicznej 
Kierunki rozwoju bankowości elektronicznej 

ZAKOŃCZENIE 

Spis literatury, aktów prawnych i innych ¼ródeł 
Spis rysunków i tabel
 

Tytuł: Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce
Autor: M. Solarz
ISBN: 83-60197-17-2
Rok wydania: 2006
Oprawa: miękka
Format: 170 x 240
Liczba stron: 314

Spis treści

Link do Wydawnictwa