Wydrukuj tę stronę

Zaproszenie

Katedra Finansów i Rachunkowości na Wydziale, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą relacjom między finansami i rachunkowością a zrównoważonym rozwojem.

Konferencja organizowana jest począwszy od 2013 roku cyklicznie – raz w roku w kwietniu – w ramach wspólnej inicjatywy Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedry Zarzadzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. V edycja Konferencji odbędzie się w Jeleniej Górze w dniach 24-26 kwietnia 2017 roku.

Artykuły przesłane na Konferencję (po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji) zostaną opublikowane w wysoko cenionych w środowisku naukowym Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 pkt według Komunikatu MNiSW z 09.12.2016 roku). Uczestnicy Konferencji będą mieli ponadto okazję do wygłoszenia referatu na sesji plenarnej lub panelowej albo do zaprezentowania wyników badań w formie plakatu naukowego na sesji posterowej.

Bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji wszystkich, którzy mają świadomość ogromnego znaczenia zrównoważonego rozwoju dla pomyślności społeczeństw, krajów, gospodarek i świata oraz chcą aktywnie działać na rzecz jego utrwalania i pogłębiania, w szczególności poprzez doskonalenie finansów i rachunkowości. Prosimy też o rozpropagowanie informacji o Konferencji w środowisku naukowców i doktorantów oraz praktyków interesujących się zagadnieniami finansów i rachunkowości w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Informacje na temat Konferencji – dostępne pod adresem www.ezit.ue.wroc.pl/kfir/fir2017 – będą sukcesywnie uzupełniane.

 

prof. zw. dr hab. Grażyna Borys
 
 
Przewodnicząca Rady Naukowo-Programowej Konferencji
dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE we Wrocławiu          
 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
Kierownik Naukowy Konferencji
dr hab. Jacek Adamek, prof. UE we Wrocławiu
 
Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości
Sekretarz Naukowy Konferencji