KFIRNaukaStudia podyplomoweFinanse samorządu terytorialnego

Finanse samorządu terytorialnego

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

 • poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego (budżetu, podatków, wydatków), rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych.
 • wyrobienie umiejętności analizy i wykładni aktów prawnych regulujących finanse jednostek samorządu terytorialnego, analizy sprawozdań finansowych oraz budżetowych,
 • utrwalenie postawy szacunku dla prawa

 

Adresaci

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe i pragnące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie gospodarki i zarządzania samorządu terytorialnego. Osoby te mogą być zarówno pracownikami urzędów oraz instytucji samorządowych, jak i radnymi, a także w zakresie swoich obowiązków mieć współpracę z podmiotami samorządowymi (pracownicy instytucji finansowych, administracji rządowej oraz firm sektora prywatnego).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 222 godz.

Program studiów

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny „Samorząd terytorialny w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” 2
2. Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego 6
3. Podatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego 6
4. Niepodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego 2
5. Prawne granice wydatków publicznych 4
6. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach samorządu terytorialnego 6
7. Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 16
8. Udzielanie dotacji z budżetów samorządowych 6
9. Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego 4
10. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi 6
11. Dyscyplina finansów publicznych 6
12. Rachunkowość budżetowa 16
13. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 6
14. Prawo administracyjne 8
15. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego 8
16. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 8
17. Zamówienia publiczne 8
18. Zarządzanie usługami publicznymi a finanse JST 8
19. Gospodarka odpadami komunalnymi a finanse JST 4
20. Odpowiedzialność urzędników i funkcjonariuszy publicznych 6
21. Kontrola skarbowa działalności samorządu terytorialnego 4
22. Podatek VAT w działalności samorządu terytorialnego 4
23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w procesie gospodarowania środkami publicznymi 6
24. Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego w zakresie spraw finansowych 6
25. Stosowanie Ordynacji podatkowej w jednostkach samorządu terytorialnego 6
26. Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 6
27. Zarządzanie finansami samorządowych placówek służby zdrowia 6
28. Zarządzanie oświatą 6
29. Seminarium dyplomowe 38
RAZEM 218

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Studiów zobowiązani są do systematycznego uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz do przygotowania do zajęć zgodnie ze wskazówkami przygotowującego zajęcia. Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania dyplomu jest:

 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (formę zaliczeń ustala prowadzący w porozumieniu z opiekunem naukowym i kierownikiem Studiów);
 • złożenie pracy końcowej, poświęconej eksploracji problemu wpisującego się w zakres tematyki Studiów (temat pracy uzgadniany jest z prowadzącym seminarium);
 • uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie końcowym (prezentacja oraz obrona badanego problemu oraz ogólna znajomość problematyki Studiów).

 

Organizacja studiów

 

 • Organizator studiów: Wydział Ekonomii, Zarzązania i Turystyki w Jeleniej Górze
 • Zajęcia odbywać się będą w systemie sobotnio-niedzielnym (zwykle w godz. 9.00 - 17.00), średnio 2 zjazdy w miesiącu,
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

 

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Gospodarki Przestrzennej), Wydziału Nauk Ekonomicznych (Katedra Makroekonomii) oraz wybitni praktycy z zakresu finansów samorządu terytorialnego m.in. członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (mgr Lucyna Hanus , mgr Ewa Pudło, mgr Joanna Radzieja, mgr Elżbieta Piekarska, mgr Paweł Kaleta, dr Arkadiusz Babczuk) oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (mgr Arkadiusz Talik, mgr Urszula Wycisk), Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (mgr Damian Grzelka), Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (mgr Stanisław Hojda), Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (mgr Stanisław Ostalecki), a także wybitni samorządowcy (dr Bogdan Cybulski, dr Marian Kachniarz).

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Arkadiusz Babczuk
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 75 38 256
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 90, bud. A

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Grażyna Borys
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 75 38 219
pok. 85, bud. A

Cena

2398 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty po 1 199 zł.

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu oraz obsługa administracyjna szkoleń:

Justyna Adamczuk
Dział Informacji i Rozwoju
tel. 75 75 38 280
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy na studia podyplomowe trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Dział Informacji i Rozwoju
ul. Nowowiejska 3, bud. A, pok. 101 (III p.)
58-500 Jelenia Góra

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2013-11-15

Termin uruchomienia studiów: 2013-11-23

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
Ostatnio zmieniany czwartek, 03 listopad 2016 19:58