Wydrukuj tę stronę

Program ERASMUS

W ramach programu ERASMUS pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości przeprowadzili następujące wykłady zagraniczne:

Imię i nazwisko

Data

Uczelnia

Temat wykładu

Dr Robert Kurek

Kwiecień 2007 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Ryzyko terrorystyczne a ubezpieczenia

Maj 2009 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Islamic insurance -development of insurance forms

Dr Melania Bąk

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Market value of enterprise in stream of international accountancy.

Dr Magdalena Swacha-Lech

Maj 2013 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

The impact of behavioral inclinations on financial decision making process

Dr Andrzej Koza

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Self-employment as an expression of entrepreneurial people with disabilities

Dr Teresa Orzeszko

Maj 2008 r.

Sierpień 2008 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Formy prowadzenia rachunkowości w Polsce

Normy i zasady prowadzenia rachunkowości w postaci ksiąg rachunkowych 

Normy i zasady prowadzenia rachunkowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Normy i zasady prowadzenia rachunkowości w postaci ewidencji przychodów

Dr hab. Jacek Adamek, prof. UE

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Relationship between culture and accounting in the light islamic accounting

Dr hab. Jacek Adamek, prof. UE

Maj 2013 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

China accounting in the light relationship between culture and accounting

Dr Joanna Zuchewicz

Kwiecień 2012 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

Global standardization of financial reporting rules

Dr Małgorzata Solarz

Maj 2008 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

 Credit market, Overindebtness of natural persons and Consumer bankruptcy in Polish economy

Dr Małgorzata Solarz

Maj 2013 r.

Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy)

 Selected methods for financial exclusion reduction