Wydrukuj tę stronę

Rachunkowosć budżetowa

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

 • poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, a także finansów publicznych niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych,
 • wykształcenie umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi rachunkowości budżetowej oraz umiejętności oceny wiarygodności informacji pochodzącej z systemu rachunkowości budżetowej,
 • zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Adresaci

Studia przeznaczone są do absolwentów szkół wyższych, zamierzających uzupełnić swoją wiedzę zawodową oraz zwiększyć posiadane umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości, w szczególności rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Są one przeznaczone zarówno dla osób pracujących w sektorze finansów publicznych, jak i dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 220 godz.

Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba
godzin

1.

Usługi publiczne i organizacja ich świadczenia

4

2.

Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych

8

3.

Podatki i opłaty lokalne

8

4.

Procedura budżetowa

8

5.

Klasyfikacja budżetowa

4

6.

Sprawozdawczość budżetowa        

4

7.

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

8

8.

Udzielanie dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego

10

9.

Rozliczanie środków pomocowych w jednostkach sektora finansów publicznych

8

10.

Dyscyplina finansów publicznych

8

11.

Rachunkowość budżetu

8

12.

Kontrola zarządcza   

8

13.

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

8

14.

Zamówienia publiczne

8

15.

Rachunkowość jednostek budżetowych

40

16.

Rachunkowość zakładów budżetowych

16

17.

Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych

8

18.

Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

8

19.

Wykorzystanie Excela w planowaniu finansowym

8

20.

Informatyczne systemy zarządcze w jednostkach sektora finansów publicznych

8

21.

Seminarium

30

RAZEM

220

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagany 80% obecności),
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (problematyka wchodząca w zakres tematyki studiów),
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć).

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
 • Miejsce prowadzenia zajęć Jelenia Góra.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 15.45).
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Gospodarki Przestrzennej, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz wybitni praktycy z zakresu rachunkowości i finansów w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (dr A. Babczuk), główny inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (mgr D. Grzelka), specjalista w zakresie zamówień publicznych (adw. E. Wojterek-Kuszyńska), Skarbnik Gminy Kamienna Góra (mgr R. Kachniarz), specjalista w zakresie rozliczania projektów unijnych Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (dr A. Mroczek-Czetwertyńska).

Kierownictwo i opieka naukowa

 

Kierownik

dr Wojciech Krawiec
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 75 38 241, 600 91 92 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 99, bud. A

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Grażyna Borys
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 75 38 219
pok. 85, bud. A

Cena

 • 2700 PLN
 • Opłaty za studia podyplomowe organizowane na Wydziale EZiT (Jelenia Góra) prosimy wnosić na konto:
  BZ WBK SA nr 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070
  z dopiskiem EZIT Rachunkowość budżetowa Krawiec

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu oraz obsługa administracyjna szkoleń:

 • mgr Danuta Michalak

Dziekanat studiów II-go stopnia

tel. 75 38 395

Zapisy na studia podyplomowe trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Dziekanat studiów II-go stopnia
ul. Nowowiejska 3, bud. A, pok. 59
58-500 Jelenia Góra

Terminy

 • Termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-15
 • Termin uruchomienia studiów: 2014-10-18

Wymagane dokumenty

 • proszę najpierw się zarejestrować - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 

Informacja o studiach na stronie UE we Wrocławiu

Ostatnio zmieniany czwartek, 03 listopad 2016 19:59