Wydrukuj tę stronę

Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie rozwiązań ewidencji księgowej i podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych raportów. Umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem informacji wypływających z systemu księgowości, praktycznym wykorzystaniem instrumentów analizy finansowej, przygotowują do egzaminu na głównego księgowego osoby posiadające kilkuletnią praktykę w pionach finansowo – księgowych oraz posiadające podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Studia przygotowują do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a ich ukończenie niewątpliwie wpłynie na sposób kalkulacji i wysokość składki ubezpieczeniowej (obowiązkowego OC). Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy nie tylko z zakresu rachunkowości, ale również z zakresu prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, controllingu i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów, co niewątpliwie ułatwi i usprawni pracę w komórkach finansowo-księgowych. Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych, pragnących zmienić zawód czy zostać Głównymi Księgowymi, osób chcących prowadzić usługowo księgi rachunkowe (biura rachunkowe) a także pracowników sektora finansów publicznych. Szerokie spektrum zagadnień poruszanych na studiach pozwala na uczestnictwo w nich osób, które dopiero zaczynają pracę w księgowości, jak i osób pracujących w służbach finansowo - księgowych od wielu lat.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 244 godz.

Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba
godzin

1.

Wykład inauguracyjny

2

2.

Organizacja przedsiębiorstw

3

3.

Prawo pracy

8

4.

Ekonomika przedsiębiorstw

3

5.

Systemy podatkowe

14

6.

Strategia podatkowa przedsiębiorstwa

6

7.

Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

2

8.

Źródła finansowania działalności gospodarczej

6

9.

Historia zawodu księgowego i myśli rachunkowej

2

10.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

6

11.

Regulacje prawne z zakresu rachunkowości, polityka rachunkowości

8

12.

Wybrane problemy ewidencji operacji gospodarczych

60

13.

Sprawozdawczość finansowa

24

14.

Zmienna wartość pieniądza w czasie

1

15.

Analiza sprawozdań finansowych

7

16.

Elementy rynku finansowego

8

17.

Sprawozdawczy rachunek kosztów

16

18.

Rachunkowość zarządcza i controlling

16

19.

Technologia informacji

8

20.

Rewizja finansowa i usługi atestacyjne

16

21.

Rachunkowość organizacji pozarządowych

8

22.

Etyka zawodowa

4

23.

Rachunkowość podatkowa

16

RAZEM

244

Warunki i sposób zaliczenia studiów

  • obecności na zajęciach (wymagany 80% obecności),
  • egzamin końcowy (test wyboru z zakresu prowadzonych zajęć oraz zadania z rachunkowości).

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, w systemie sobotnio-niedzielnym, około 7 zjazdów w semestrze, w godzinach 09.00 - 15.45.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi, posiadający również doświadczenie praktyczne, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz wybitni fachowcy z dziedziny prawa i księgowości.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Zuchewicz
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. (75) 75 38 263, 603 080 837
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 87, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Adamek, prof. UE
tel. (75) 75 38 341
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cena

3200 PLN

Cena promocyjna przy grupie powyżej 20 osób.
Przy grupie poniżej 20 osób cena: 3800,00 PLN. Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1600,00/1900,00 PLN na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "KFiR - główny księgowy".
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Zuchewicz tel. 603 080 837

Sprawy administracyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 757538395.

Zapisy: Dziekanat studiów III stopnia, bud. A, pok. 59 I piętro. Zapisy na studia podyplomowe trwają od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00 Tel. 757538395.
Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze,
Dziekanat studiów III stopnia, bud. A, pok. 59, I piętro,
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2014-10-18

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (proszę najpierw się zarejestrować - zakładka poniżej)
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 1 zdjęcie (format 35x45 mm)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).

Wzory obowiązujących dokumentów umieszczone są na platformie internetowej studiów podyplomowych - dostępne po założeniu konta w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje

Studia dostosowane są do założeń programu edukacyjnego dla zawodowych księgowych, opracowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz programu opracowanego przez Komitet IFAC (zawartego w Międzynarodowych Standardach Edukacji (MSE) oraz Międzynarodowych Wytycznych Edukacji dla Zawodowych Księgowych.

Informacja o studiach na stronie UE we Wrocławiu

Ostatnio zmieniany niedziela, 25 październik 2020 19:45