KFIRNaukaPublikacjeRezerwy na straty kredytowe w bankach - istota i zasady funkcjonowania

Rezerwy na straty kredytowe w bankach - istota i zasady funkcjonowania

​Rozprawa, mająca charakter monografii, włącza się w nurt badań poświęconych różnorodnym aspektom funkcjonowania bankowych rezerw na straty kredytowe i ma, w założeniu, stanowić przyczynek do dyskusji na ich temat. Koncepcja i charakter pracy naukowej determinują przedmiot i podmiot oraz zakres czasowy i przestrzenny prowadzonych przez autorkę badań, a także przyjęte przez nią hipotezy i cele badawcze.

Przedmiotem badań są szeroko rozumiane rezerwy na straty kredytowe oraz zasady ich funkcjonowania, a ich podmiotem banki. Opisy zawarte w książce zostały wzbogacone licznymi – przeważnie autorskimi – tabelami i rysunkami, które porządkują, uzupełniają oraz urozmaicają jej treść.

Tytuł: Rezerwy na straty kredytowe w bankach - istota i zasady funkcjonowania
Autor: T. Orzeszko
Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7695-247-5
Liczba stron: 526
Format: B5

Publikacja w wydawnictwie

Spis treści