KFIRNaukaPublikacjeKryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania

Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania

Od ponad dekady obserwujemy kolejną falę kryzysów bankowych, niejednokrotnie wykraczających daleko poza kraj, w którym się pojawiają. Zjawiska ostatniego półrocza ukazują, jak dalekosiężne i dotkliwe skutki dla gospodarki i systemu finansowego niesie za sobą pojawienie się kryzysu. Książka jest rzetelną i wnikliwą analizą kryzysów bankowych w krajach rozwijających się dwóch regionów świata: Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej.

W każdym z analizowanych krajów szczegółowo omówiono:

- sytuację przed kryzysem i przyczyny jego wybuchu;
- przebieg kryzysu i podejmowane działania interwencyjne;
- skutki kryzysu dla systemu bankowego i gospodarki.

Przeprowadzona analiza i ocena zastosowanych środków zaradczych stanowią punkt wyjścia do sformułowania uogólniających wytycznych dotyczących efektywnego zarządzania sytuacją kryzysową. Dopełnieniem jest prezentacja zaleceń międzynarodowych instytucji finansowych dotyczących zarówno metod opanowywania kryzysów bankowych, jak i działań mających na celu zapobieżenie ich powstawaniu.

Agnieszka Ostalecka za pracę Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania otrzymała nominację do Nagrody Beta 2009 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. 

Tytuł: Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania

Autor: A. Ostalecka

ISBN: 978-83-7641-010-4

Wydawca: Diffin

Data wydania: 2009

Liczba stron/format: 304/B5
 

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu finansowego

1.1. Pojęcie i znaczenie stabilności systemu finansowego

1.2. Źródła i konsekwencje niestabilności finansowej

1.3. Istota, podłoże i przebieg kryzysów bankowych

   1.3.1. Pojęcie kryzysu bankowego

   1.3.2. Przegląd głównych teorii kryzysów bankowych

Rozdział 2. Kryzysy bankowe krajów Ameryki Łacińskiej

2.1. Kryzysy bankowe w Argentynie

   2.1.1. Kryzys bankowy w 1995 roku

      2.1.1.1. Sytuacja przed kryzysem i przyczyny jego wybuchu

      2.1.1.2. Przebieg kryzysu i podejmowane działania interwencyjne

      2.1.1.3. Skutki kryzysu dla gospodarki i sektora bankowego

   2.1.2. Kryzys bankowy w latach 2001-2002

      2.1.2.1. Sytuacja przed kryzysem i przyczyny jego wybuchu

      2.1.2.2. Przebieg kryzysu i podejmowane działania interwencyjne

      2.1.2.3. Skutki kryzysu dla gospodarki i sektora bankowego

2.2. Kryzys bankowy w Ekwadorze

   2.2.1. Sytuacja przed kryzysem i przyczyny jego wybuchu

   2.2.2. Przebieg kryzysu i podejmowane działania interwencyjne

   2.2.3. Skutki kryzysu dla gospodarki i sektora bankowego

2.3. Kryzys bankowy w Urugwaju

   2.3.1. Sytuacja przed kryzysem i przyczyny jego wybuchu

   2.3.2. Przebieg kryzysu i podejmowane działania interwencyjne

   2.3.3. Skutki kryzysu dla gospodarki i sektora bankowego

Rozdział 3. Kryzysy bankowe krajów azjatyckich

3.1. Kryzys bankowy w Tajlandii

   3.1.1. Sytuacja przed kryzysem i przyczyny jego wybuchu

   3.1.2. Przebieg kryzysu i podejmowane działania interwencyjne

   3.1.3. Skutki kryzysu dla gospodarki i sektora bankowego

3.2. Kryzys bankowy na Filipinach

   3.2.1. Sytuacja przed kryzysem i przyczyny jego wybuchu

   3.2.2. Przebieg kryzysu i podejmowane działania interwencyjne

   3.2.3. Skutki kryzysu dla gospodarki i sektora bankowego

3.3. Kryzys bankowy w Malezji

   3.3.1. Sytuacja przed kryzysem i przyczyny jego wybuchu

   3.3.2. Przebieg kryzysu i podejmowane działania interwencyjne

   3.3.3. Skutki kryzysu dla gospodarki i sektora bankowego

3.4. Kryzys bankowy w Indonezji

   3.4.1. Sytuacja przed kryzysem i przyczyny jego wybuchu

   3.4.2. Przebieg kryzysu i podejmowane działania interwencyjne

   3.4.3. Skutki kryzysu dla gospodarki i sektora bankowego

Rozdział 4. Działania na rzecz opanowywania i zapobiegania pojawianiu się kryzysów bankowych

4.1. Zarządzanie sytuacją kryzysową w celu ograniczenia rozmiarów i skutków kryzysu

   4.1.1. Analiza porównawcza i ocena działań podejmowanych w trakcie analizowanych kryzysów bankowych

   4.1.2. Zalecenia i wytyczne dotyczące metod zaradczych wprowadzanych w sytuacji wystąpienia kryzysu bankowego

4.2. Działania prewencyjne ukierunkowane na stabilizację systemów bankowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Link do wydawnictwa