KFIRNaukaPublikacjeBancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych

Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych

Poruszane w książce zagadnienia pomogą znaleźć Czytelnikowi odpowiedzi na wiele pytań dotyczących powiązań bankowo-ubezpieczeniowych. W tym kontekście szczególnie cenne wydają się być następujące obszary opracowania: uporządkowanie pojęć z zakresu połączeń instytucji finansowych, w tym zdefiniowanie terminu „bancassurance", specyfikacja rodzajów powiązań instytucji bankowych i ubezpieczeniowych w zakresie realizacji strategii bancassurance, prezentacja występujących w Polsce związków bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance z wyodrębnieniem współpracy o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, próba oceny pierwszych efektów działalności bancassurance prowadzonej przez banki komercyjne, dokonana zarówno z punktu widzenia osiąganych korzyści, jak i zagrożeń generowanych podczas realizacji tej strategii, wskazanie czynników warunkujących sukces bancassurance.

Tytuł: Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych

Autor: M. Swacha-Lech

Wydawnictwo: CeDeWu

Rok wydania: 2008

ISBN: 978-83-7556-030-5

Liczba stron: 232

Rodzaj oprawy: B5 miękka