KFIRNaukaPublikacjeZarządzanie ryzykiem kredytowym w banku

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku

Ryzyko kredytowe i właściwe nim zarządzanie znajduje się w centrum zainteresowania nauki i praktyki bankowej. Książka prezentuje zintegrowany system zarządzania ryzykiem kredytowym w banku. Akcent został położony na przedyskutowanie teoretycznych przesłanek i uwarunkowań tworzenia wieloelementowego, wewnątrzbankowego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz na obiektywizację zasad, zgodnie z którymi system ten powinien działać. Celem autorki jest zainspirowanie odpowiedzialnych osób do doskonalenia codziennej praktyki bankowej.

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku
Autor: Grażyna Borys
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
ISBN: 8301122013, 9788301122010
Liczba stron: 182