KFIRNauka

Systemy informacyjneW monografii podjęte zostały kwestie związków między informacjami generowanymi w systemach informacyjnych nadzoru nad zakładami ubezpieczeń a możliwościami zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników tych systemów. Identyfikacja różnic w zakresie informacji generowanych w poszczególnych systemach pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb informacyjnych potencjalnie niezaspokajanych oraz na sformułowanie wniosków wskazujących na zależności między rodzajami systemów informacyjnych nadzoru i generowanymi w nich informacjami a możliwościami zaspokajania potrzeb informacyjnych pojawiających się podczas podejmowania decyzji związanych z procesem nadzorowania zakładów ubezpieczeń.

Czytaj dalej...

Finanse muzulmanskieKsiążka, swą treścią wpisuje się w nurt poznawczo-analitycznych badań nad wybranymi, współczesnymi zagadnieniami finansów muzułmańskich. Autor opracowania, kierując je do osób zainteresowanych problematyką ekonomicznego oblicza islamu, wyraża nadzieję, że zawarta w nim treść stanie się przyczynkiem do poznania i zrozumienia meandrów religijnej i społeczno-ekonomicznej doktryny islamu oraz definiuje ona pola dyskusji i wymiany poglądów odnoszących się do omawianych kwestii.

Czytaj dalej...

Informacje o publikacji

Wskazówki dla Autorów artykułów

 • Objętość artykułu przygotowanego na Konferencję powinna mieścić się w przedziale zamkniętym od 20.000 do 24.000 znaków typograficznych ze spacjami. Przyjęcie artykułu przekraczającego limit objętości artykułu tj. 24.000 znaków będzie uwarunkowane uiszczeniem przez autora dodatkowej opłaty w wysokości po 50,00 zł, za każdy kolejne rozpoczęte 1000 znaków typograficznych (ze spacjami).
 • Artykuły o objętości mniejszej niż 20.000 znaków oraz większej niż 30.000 ze spacjami nie będą przez Organizatora przyjmowane. Kierując się interesem Konferencji, na wniosek uczestnika lub z własnej woli Organizator może przyjąć artykuł przekraczający 30 000 znaków typograficznych (ze spacjami).
 • Artykuł może być napisany w języku polskim lub języku angielskim.
 • Artykuł przygotowany na Konferencję powinien być dostarczony Organizatorowi w terminie do 12.02.2017 r.
 • Artykuł zostanie opublikowany po spełnieniu jednocześnie następujących warunków:
  • artykuł będzie zgodny z wszystkimi wymogami określonymi w REGULAMINIE KONFERENCJI,
  • będzie przygotowany zgodnie z wymogami Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, właściwymi dla naboru artykułów w systemie SENIR i dla Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (szablon artykułu), oraz uzyska akceptację Komitetu Redakcyjnego Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • otrzyma dwie pozytywne recenzje.
 • Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z poniższym szablonem i instrukcją, dostępnymi także na stronie Wydawnictwa UE we Wrocławiu

SZABLON ARTYKUŁU

INSTRUKCJA DO SZABLONU

Procedura elektronicznego naboru artykułów w systemie SENIR

 • Nabór artykułów przygotowanych na Konferencję odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu SENIR.
 • Wszelkie informacje o zasadach naboru artykułów  dostępnie są w INSTRUKCJI

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z SYSTEMU SENIR

 

Informacja o posterze

Uczestnikom Konferencji, którzy nie zostaną wytypowani do prezentacji referatu w formie wygłoszenia, Organizator zapewnia możliwość prezentacji podczas sesji posterowej. Postery, przygotowane zgodnie z poniższymi wymogami, powinny być dostarczone Organizatorowi  w momencie przybycia na Konferencję.

POSTER - WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

POSTER - SZABLON


 

 

Regulamin konferencji

Rejestracja na konferencję wymaga zapoznania się z Regulaminem i oznacza jego akceptację (w całości, bez wyjątków).
 

Program konferencji

Propozycje spędzenia czasu wolnego

Conference goals:

 • Presentation of research results and exchange of views and experiences among scientists interested in the issue of sustainable development, particularly in the context of finance, accounting and education, ethics, innovation.
 • Deepening knowledge on sustainable development, and in particular its importance for the prosperity of societies, economies and the welfare of the environment in the global, European, national, regional and local level (macro, meso and micro), as well as on the possibility of its consolidation through improving the operation of financial systems, processes, financial management and accounting.
 • Development of economic sciences (economics, finance, management) and promotion of economic education.
 • Popularization of knowledge about the various aspects of sustainable development.
 • Integration of communities – researches from various centers; scholars with varying experience in scientific work; academics, PhD students and students; scientists and practitioners.

Conference topics:

1. The financial sector and the goals and principles of sustainable development:

 • ­measurement of economic credibility and accountability of the central bank,
 • ­ethical standards in monetary policy,
 • ­virtual money and its impact on monetary systems,
 • ­ethical standards in transactions in the financial markets,
 • ­security of payment systems,
 • resistance of insurance companies to the threats and catastrophic emergency,
 • responsible supervision of the financial sector,
 • business models of financial institutions in terms of sustainable development,
 • banks' resilience to macroeconomic risks,
 • business ethics and practices of shadow banking,
 • socially responsible investment,
 • ethical standards in the policy of remuneration of senior executives in financial institutions,
 • innovative financial products and financial exclusion,
 • prosumerism in the financial market,
 • relational capital and the reliability and stability of financial institutions,
 • financial market and the country's fiscal stability,
 • the role of the Bank Gospodarstwa Krajowego to serve pro-social and pro-environmental government programs,
 • the role of accounting in supporting the social responsibility of financial institutions,
 • the role of accounting of financial institutions in promoting sustainable development,
 • education in finance and accounting of financial institutions and corporate social responsibility and sustainable development,
 • ethical standards in the accounting of financial institutions.

2. The role of public finance sector entities in supporting sustainable development:

 • ­ ethical standards in budget policies and public debt management,
 • task budgets and integrated responsibility for fiscal policy,
 • budget planning and the sustainability of public finances,
 • ethical standards of tax administration,
 • tax system and inequality: intragenerational and cross-sectoral,
 • enforcement of public finance discipline,
 • security and stability of the social security system,
 • justice and social solidarity in the social security system,
 • integrated (socio-economic and environmental) effectiveness of public services,
 • financing of nature sites,
 • public (budgetary and extra-budgetary) sources of financing environmental protection,
 • demo role of the public finance sector entities in promoting sustainable development (public-private partnerships, investments which increase the energy efficiency of public buildings, green public procurement, municipal investments in distributed energy),
 • responsible financial risk management in local government units,
 • sovereign wealth funds and intergenerational solidarity,
 • efficiency and standards of management control in the public finance sector entities,
 • the role of accounting in promoting the social responsibility of the public finance sector entities,
 • the role of the accounting of public finance sector entities in promoting sustainable development,
 • education in the field of finance and accounting for public finance sector entities versus social responsibility and sustainable development,
 • ethical standards in accounting for public finance sector entities.

3. The activity of the real sector entities in the light of the goals and principles of sustainable development:

 • ­ measurement and reporting of corporate social responsibility,
 • problem environmental costing as a tool of management accounting,
 • external (social and environmental) costs accounts and methods of their internalization,
 • supporting the development of entrepreneurship of persons with disabilities and subject to social exclusion,
 • social capital and environmental capital as determinants of the financial condition of companies,
 • financial strategies of Polish companies towards energy and climate policy,
 • the effectiveness of public support for environmental purposes,
 • the effectiveness of environmental (pro-ecological) investments,
 • support and promotion of the eco-innovation,
 • marketing and support solutions to renewable sources of energy,
 • promotion of prosumers in the energy market,
 • dilemmas in the trade auction for greenhouse gas emissions,
 • licenses and maintenance fees in optimizing the social and economic benefits exploitation of natural resources,
 • responsible governance over the Polish companies with a capital share of state and municipal,
 • innovative products versus sustainable development,
 • the connection between innovation economies and sustainable development,
 • the role of accounting in supporting corporate social responsibility,
 • the role of accounting in fostering sustainable development,
 • education in finance and accounting versus corporate social responsibility and sustainable development,
 • ethical standards in corporate accounting.

Chairman of the Council:

prof. dr hab. Grażyna Borys - Wrocław University of Economics

Members:

 • prof. dr hab. Tadeusz Borys, University of Zielona Góra
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska, University of Szczecin
 • prof. zw. dr hab. Danuta Dziawgo, Nicolaus Copernicus University
 • prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo, Nicolaus Copernicus University
 • prof. zw. dr hab. Dorota Korenik, Wrocław University of Economics
 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek, University of Economics in Katowice
 • prof. zw. dr hab. Leszek Patrzałek, Wrocław University of Economics
 • prof. zw. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Poznań University of Economics and Business
 • prof. nadzw. dr hab. Jacek Adamek, Wrocław University of Economics
 • prof. nadzw. dr hab. Dorota Burzyńska, University of Łódź
 • associate professor, dr. Natalia Konovalova, RISEBA University, Riga (Latvia)
 • prof. nadzw. dr hab. Barbara Kryk, University of Szczecin
 • prof. nadzw. dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, University of Opole
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Orzeszko, Wrocław University of Economics
 • prof. nadzw. dr hab. Bożena Ryszawska, Wrocław University of Economics